Obvestilo

Spoštovani,

sporočamo vam, da je v petek, 9.2.2024 pouka prost dan, saj smo ta dan nadomestili s športnim dnevom v soboto, 23. 9. 2023.

Vpis v 1. razred

VPIS V 1. RAZRED

  • POGOJI ZA VPIS

Vpis v prvi razred osnovne šole ureja šolska zakonodaja. Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2024 bomo vpisovali otroke,

rojene od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Starši prejmete na dom pisno vabilo.

  • ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Občina Žalec je z odlokom o ustanovitvi (Ur. List RS št. 63/2001 in št. 65/2002) določila, da OŠ Žalec, POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva pri Žalcu zadovoljujejo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:

  1. centralna šola Žalec: Žalec, Vrbje, Ložnica pri Žalcu, Podvin;
  2. POŠ Gotovlje: Gotovlje;
  3. POŠ Ponikva pri Žalcu: Ponikva pri Žalcu, Studence, Podkraj.

Na predmetni stopnji se šolski okoliši združijo na centralni šoli.

  • PREPIS

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka prepisati na drugo šolo v drugem šolskem okolišu, a otrok spada v naš šolski okoliš:

* obvezno vpišite otroka pri nas in

* na izbrano šolo najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis naslovite vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

VLOGA ZA PREPIS NA DRUGO ŠOLO

Enak postopek velja za starše, ki želite otroka prepisati v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

VLOGA ZA PREPIS NA I. OŠ ŽALEC

  • ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma  na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Učencu se lahko tudi med šolskim letom v prvem razredu na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

VLOGA ZA ODLOŽITEV ŠOLANJA 2024

  • ZDRAVNIŠKI PREGLED PRED VSTOPOM V ŠOLO

Zdravniški pregled pred vstopom v šolo opravljajo v Dispanzerju za otroke in mladostnike v Žalcu. Vabilo na pregled prejmete starši po pošti naknadno.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na svetovalno delavko šole, telefon 03 713 24 27, ali na elektronski naslov: monika.korbar@1os-zalec.si

 

Šolska svetovalna delavka, Monika Korbar

Obvestilo

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da so učenci 5. razreda 2. skupine varno prispeli v CŠOD Čebelica.

Obvestilo

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da so učenci 6. razredov 1. skupine varno prispeli v CŠOD Vojsko.

Obvestilo

Obveščamo vas, da je 1. skupina petošolcev varno prispela v CŠOD Čebelica.

Pošiljajo sončne pozdrave…

Obiski terapevtskih kužkov v šolski knjižnici

V mesecu novembru 2023, smo imeli v šolski knjižnici prav posebne obiske. Učence 2., 3. in 4. razredov so obiskali predstavniki društva za terapijo s pomočjo psov – Tačke pomagačke.

Najprej smo se družili ob pravljici, nato so nam predstavnice društva s kužkoma Skay in Lucky  pripravile zanimive naloge in dejavnosti. Otroci so kužka sprejeli z veseljem in pokazali, da že veliko vedo o pravilnem ravnanju s psi. Mnoge raziskave potrjujejo, da že sama prisotnost psa ugodno vpliva na vzdušje med mladimi, hkrati pa se krepi samozavest otrok in njihovi socialni odnosi.

Več si oglejte tukaj…