VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

  • POGOJI ZA VPIS

Vpis v prvi razred osnovne šole ureja šolska zakonodaja. Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2023 bomo vpisovali otroke,

rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Starši prejmete na dom pisno vabilo.

  • ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Občina Žalec je z odlokom o ustanovitvi (Ur. List RS št. 63/2001 in št. 65/2002) določila, da OŠ Žalec, POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva pri Žalcu zadovoljujejo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:

  1. centralna šola Žalec: Žalec, Vrbje, Ložnica pri Žalcu, Podvin;
  2. POŠ Gotovlje: Gotovlje;
  3. POŠ Ponikva pri Žalcu: Ponikva pri Žalcu, Studence, Podkraj.

Na predmetni stopnji se šolski okoliši združijo na centralni šoli.

  • PREPIS

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka prepisati na drugo šolo v drugem šolskem okolišu, a otrok spada v naš šolski okoliš:

* obvezno vpišite otroka pri nas in

* na izbrano šolo najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis naslovite vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Vloga za prepis na drugo šolo

Enak postopek velja za starše, ki želite otroka prepisati v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Vloga za prepis na I. OŠ Žalec

  • ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma  na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Učencu se lahko tudi med šolskim letom v prvem razredu na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Vloga za odložitev šolanja 

  • ZDRAVNIŠKI PREGLED PRED VSTOPOM V ŠOLO

Zdravniški pregled pred vstopom v šolo opravljajo v Dispanzerju za otroke in mladostnike v Žalcu. Vabilo na pregled prejmete starši po pošti naknadno.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na svetovalno delavko šole, telefon 03 713 24 27, ali na elektronski naslov: monika.korbar@1os-zalec.si

 

Šolska svetovalna delavka

Monika Korbar, soc. del.

Obvestilo

Pravkar nas je obvestil izvajalec šolskih prevozov Nomago, da avtobus, ki je odpeljal iz šole ob 14.00 ne more pripeljati na Ponikvo. Učenci vozači iz Ponikve v šoli čakajo na starše. Starši teh otrok so že obveščeni.

Tematski roditeljski sestanek 17. 1. 2023

 

Vabimo vas na tematski roditeljski sestanek z naslovom

Naučimo (sebe in) otroke razmišljati (še bolj) kreativno in konstruktivno,

ki bo v torek, 17. 1. 2023  ob 17.00 uri

v jedilnici I. osnovne šole Žalec.

Predavala bo Nastja Mulej magistra komunikologije, univerzitetna diplomirana ekonomistka in univerzitetna diplomirana sociologinja, specialistka za uspešno reševanje težav, ustvarjalno soočanje z izzivi ter učinkovito vodenje ljudi, sestankov in projektov.

Dolgoletni trud in predanost, radovednost in želja po učenju sta jo pripeljali do ekskluzivnih licenc za treniranje tehnik razmišljanja in delovanja po dr. Edwardu de Bonu.

Vljudno vabljeni na zanimivo predavanje.

 

Snežkarija

Z učenci 2. razreda smo se v okviru OPB-ja  dogovorili, da pred božično-novoletnimi prazniki pripravimo lutkovno dramsko igrico. Izdelali smo lutke, kostume, dekoracijo, se naučili besedilo, novi pesmi ter koreografijo za ples. Ob vsem tem delu nam je bilo prijetno, smo uživali in komaj čakali, da se vam predstavimo. 

Ob ogledu posnetka uživajte tudi vi. 

Učenci 2. razredov OPB  in učiteljica Zala Županič

 

Pozdravi iz ŠVN

Pošiljamo vam smučarske pozdrave iz Ribnice na Pohorju! Šola v naravi je fajn, šola v naravi je pravi preizkus in šola v naravi je naša zmaga! Ponosni smo nase.  Smo majhni – bi rekli naši starši, a hkrati vemo, da smo veliki. Pogumni, nasmejani in željni novega znanja, divjih trikov na snegu.

Zbujamo se v idilična jutra. Vsak dan nam gre bolje. Nekateri smučanje obvladamo in šibamo po strmini, drugi nadgrajujemo svoje sposobnosti, tretji pa smučamo prvič, malo po riti, malo na smučeh in tudi to je precej zabavno! Naša želja na strmini je velika in se ne damo. Vsak dan opravimo dva smučarska treninga in okrog 16. ure so noge počasi utrujene. Noge že noge, glava pa še ne da miru, zato nas učiteljice zaposlijo z zanimivimi dejavnostmi, kjer združimo prijetno s koristnim. Vsega ne smemo izdati! To je priložnost za druženje, viharjenje idej, urjenje ročnih spretnosti in zabavo. Pred spanjem pa je čas za skrivnosti v sobah in veliko smeha.

Šestošolci z razredničarkami in učitelji spremljevalci