Pomembno obvestilo

Spoštovane učenke, učenci in starši,

13.3. smo pričeli s poučevanjem na daljavo. Vsi skupaj smo se podali na popolnoma novo pot za katero nismo vedeli niti kako dolga bo in tudi ne, kakšni izzivi nas čakajo na tej neuhojeni poti. S skupnimi močmi ter veliko strpnosti in prilagajanja smo prispeli do križišča na katerem boste učenci prve triade ponovno zavili v učilne zidane.

18. maja 2020 bodo skladno z napovedjo našega resornega ministerstva, z izobraževanjem v osnovnih šolah pričeli učenci prvega triletja (1., 2. in 3. razred). Zbirali smo podatke o številu otrok, ki se vračajo v šolo, ter na podlagi le teh načrtujemo in organiziramo naše delo. Zaradi številčne omejitve v posamezni skupini oddelki ne bodo oblikovani enako kot so bili, temveč bo v vsaki skupini največ 15 učencev, zato smo jih tako razdelili.

Pri delu bomo upoštevali smernice, ki nam jih priporoča NIJZ ter Zavod za šolstvo. Starše naprošam, da nam pri tem pomagate tako, da otroka na prihod pripravite oziroma seznanite s splošno znanimi informacijami glede varnosti v času epidemije, ki se nanašajo na higijeno rok ter vzdrževanja varnostne razdalje med posamezniki. Prosimo da si otrok v šolo prinese svojo plastenko oziroma bidon z vodo. Vsekakor pa še posebej zdaj velja, da resnično vsi upoštevamo navodila, da bolan otrok ne more priti v šolo, saj bi s tem ogrozili zdravje drugih. V ponedeljek lahko v šolo pride le zdrav otrok. Prilagamo Vam izjavo, ki jo, prosim, izpolnite, Vaš otrok pa naj jo v ponedeljek prinese v šolo. Podpisana izjava je pogoj, da lahko otrok vstopi v šolo.

Skladno s priporočili NIJZ smo spremenili tudi vstopne točke v šolo. Na centralni šoli bodo prvošolci vstopali in izstopali v šolo s parkirišča pri otroškem igrišču. Drugošolci s Šilihove ulice in tretješolci pri vhodu s ploščadi pred šolo. Na POŠ Gotovlje 1. in 2.  razred vstopata in izstopa pri vhodu spredaj, 3.razred pa pri stranskem vhodu. Na POŠ Ponikva bodo učenci vstopali in izstopali v šolo tako kot običajno pri glavnem vhodu. Starši učencev prvega razreda ter tisi, ki boste pospremili učence drugega in tretjega razreda v šolo le te oddate učiteljem na vstopni točki pred šolo. Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo in bodo v šolo prihajali do 7.30 ure ne glede na razred vstopajo v šolo pri vhodu za 1.razred.

Učence prvega razreda prevzamete starši ob uri, ki ste jo sporočili razredničarki. Zaradi organizacije dela in priporočil NJZ starši v šolo ne vstopate. Prosimo vas da morebitno zamudo  sporočite  na tel. št. 041 439 453 za centralno šolo. Za POŠ Gotovlje na tel. št. 03 5718127.  Za POŠ Ponikva na tel. št. 03 5728 522.  Vljudno vas naprošamo za točnost, saj nam s tem omogočate, da bomo lahko maksimalno poskrbeli za varnost in kvaliteto dela.

Vsem staršem učencev, ki zaradi utemeljenih razlogov skladno s prejetimi opredelitvami zdravstvenih omejitev, otroka ne morete poslati v šolo in ste to že uskladili z razrednikom sporočamo, da se bodo ti učenci še naprej izobraževali na daljavo.

Vsa ostali izostanki od pouka se opravičujejo skladno z do sedaj veljavno zakonodajo.

Informacije o organizaciji in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela od 18. 5. 2020 dalje si prosim preberite  tukaj.

Vstopne točke za centralno šolo si poglejte TUKAJ.

Vstopne točke za POŠ Gotovlje si poglejte TUKAJ.

Tatjana Žgank-Meža, ravnateljica

 

 

 

Obvestilo

Spoštovani starši in učenci.

Po kratkem premoru se vam ponovno oglašam. Prosim sprejmite mojo opravičilo za odsotnost v času pred prvomajskimi počitnicami. Zaradi izrednega dogodka v družini sem bila nekaj časa odsotna. V času moje odsotnosti sta delo vodili moji pomočnici. Verjamem, da ste si med prvomajskimi počitnicami oddahnili od vseh naporov, ki jih vam in vašim otrokom prinaša tale nova realnost.Učitelji mi sporočajo, da večina učencev dobro sodeluje z njimi, jih sprašujejo, odgovarjajo ter pošiljajo povratne informacije. Pridružujejo se tudi video sestankom. Razumemo, da vsi vsega ne morejo opraviti takoj, da nekateri ne zmorejo, da mnogi potrebujejo vašo pomočjo, vi pa imate še svoje obveznosti.

18. maja 2020 bodo skladno z napovedjo našega resornega ministerstva  z izobraževanjem v osnovnih šolah pričeli učenci prvega triletja (1., 2. in 3. razred).

25. maja 2020 je v izobraževanje na šolah predvideno vključevanje učenk in učencev 9. razreda osnovne šole, s tem dnem pa bi zagotovili tudi organizacijo dejavnosti za otroke z učnimi težavami (od 4. do 8. razreda), ki v tem šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznih premetih in bi lahko njihova ocena ob zaključku pouka v tem šolskem letu pri posameznih predmetih bila negativna.

Podrobnejše informacije, navodila, smernice in protokoli Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Razširjenega kolegija za pediatrijo in medicino dela ter Zavoda RS za šolstvo, vam bodo posredovani ko jih bomo prejeli.

V priponki pa vam pošiljam smernice, ki se nanašajo na opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev,šolskega pouka, izvedba mature in priprava na maturo) posredovanih s strani MIZŠ.

Ostanite zdravi in lep pozdrav.

Tatjana Žgank Meža, ravnateljica

Kulturni dan na daljavo-POŠ Gotovlje

V sredo, 22. 4. 2020, so učenci podružnične šole Gotovlje izvedli kulturni dan na daljavo in ob enem smo obeležili še 50. svetovni dan Zemlje.

Razredničarke so učencem pripravile zanimive lutkovne in gledališke predstave, ki so si jih učenci ogledali kar iz domačega naslonjača. Za poustvarjanje so izdelovali različne vrste lutk, namizna gledališča in cenike za Pekarno Miš – maš. Četrtošolci so se lahko vživeli v vlogo športnih trenerjev in sestavili trening vzdržljivosti za junaka iz zgodbe. Petošolci so obnovili gledališki bonton, spoznavali so gledališke poklice, se preizkušali kot imitatorji in še kaj …

Učiteljice podaljšanega bivanja smo učencem pripravile številne dejavnosti ob svetovnem dnevu Zemlje. Tako so učenci lahko uživali ob izvajanju joge ali meditacije in s pozitivnimi mislimi podprli našo Zemljo.

 

Izvedli so tudi očiščevalno akcijo v okolici svojega doma.

Sejali in sadili so nove rastlinice in drevesa in tudi tako doprinesli k bolj zeleni Zemlji.

Brali so zgodbico o Leteči hišici in izdelovali knjižna kazala. Ustvarjali so iz odpadnega materiala. Reševali eko kviz, plesali, peli in še kaj bi se našlo. Imeli so res širok nabor dejavnosti in kar veliko otrok je izvedlo skoraj vse, nekateri pa le tiste, ki so jih najbolj pritegnile. Pomembno pa je to, da so se pri tem zabavali, se sprostili in tudi kaj novega naučili.

Eko dan-Dan zdravja

V petek, 3. 4. 2020, smo učiteljice POŠ Gotovlje, pripravile dejavnosti za izvedbo naravoslovnega dne, EKO DAN – DAN ZDRAVJA. Glede na to, da je izvedba naravoslovnega dne potekala na daljavo, kar je novo tako nam učiteljicam, kot otrokom, smo bile kar malo v dilemi, kako to izvesti.

Pripravile smo jim različne vsebine, ki so vse vezane na zdrav način življenja in jim dale na izbiro, da izvedejo tisto kar jih v danem trenutku najbolj prepriča in pritegne. Lahko pa tudi vse.

Ponudile smo jim: Jutranje razgibavanječuječ sprehodnabiranje trobentic in uporaba le teh za čaj ali v prehrani, pravilno umivanje rokpeko kruha in žemljicustvarjanje izdelkov iz odpadne embalaže. Odziv je bil neverjeten in po fotografijah sodeč so učenci uživali v dejavnostih, ki so si jih izbrali. Me pa smo dobile potrditev, da se tudi dan dejavnosti lahko izvede na daljavo.

Ker fotografija pove več kot 1000 besed, si jih lahko nekaj ogledate tukaj, ostale pa v galeriji.

Obvestilo

Spoštovani starši!

Koronavirus je močno posegel v  življenje vsakega izmed nas.

Zapiranje gospodarskih subjektov, čakanje na delo, prepoved opravljanja dela in pri nekaterih tudi posledično izguba službe, vse to predstavlja v mnogih družinah hude socialne stiske… Prosimo, da si preberete dopis za možnost pridobitve pomoči-DOPIS