Rastem s knjigo

Rastem s knjigo

Sedmošolci bodo obiskali Medobčinsko splošno knjižnico Žalec. Za obisk v splošni knjižnici se bomo pripravili. V sodelovanju s knjižničarkami z mladinskega oddelka splošne knjižnice se bomo dogovorili za predstavitev knjižnice, predstavitev vzajemnega kataloga COBISS/OPAC in nekaj besed namenili motivaciji za branje knjig. Spoznavanje knjižničnih storitev in spodbuda k branju sta osnovna cilja nacionalnega projekta. Učenci bodo prejeli tudi knjigo in prijazno spodbudo za branje.

Vodja je Urška Jaušovec Kolar.