Gremo peš s kokoško Rozi 2023

I. OŠ Žalec in obe podružnični šoli POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva smo se v sodelovanju z občino Žalec znova pridružili akciji »Gremo peš s kokoško Rozi«. Akcija »Gremo peš« je del projekta Evropski teden mobilnosti, ki vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom.

Več si preberite v obvestilu…

 

Evropski teden mobilnosti na I. OŠ Žalec

Evropski teden mobilnosti na I. OŠ Žalec 2022

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se na I. OŠ Žalec vključili v projekt Evropski teden mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra 2022 in je podprt tudi s strani Občine Žalec v sodelovanju s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru. Namen projekta je ozavestiti učence in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju ter vplivati na spreminjanje potovalnih navad ljudi. Tako bi se zmanjšal motorizirani promet v okolici šol, manj bi se obremenjevalo okolje, spodbujalo gibanje otrok in hkrati krepilo njihovo zdravje.

V tednu mobilnosti smo na I. OŠ Žalec izvedli različne aktivnosti:

Učenci 1. razreda so se vključili v delavnice, ki so bile organizirane na Šlandrovem trgu, na katerih so jim svoje delo predstavili gasilci, policisti, predstavniki Centra za krepitev zdravja, Medobčinske knjižnice Žalec in Fakultete za logistiko.

                

 

Učenci 2. in 3. razreda so imeli tehniški dan na temo Promet in mobilnost, kjer so spoznavali prometne znake in prometna pravila ter ustvarjali prevozna sredstva iz Eko materialov.

                      

 

              

Učenci 5. razreda so imeli delavnice na temo pomena trajnostne mobilnosti, postavili so tudi kolesarski poligon, kjer so v sklopu priprav na kolesarski izpit vadili spretnostno vožnjo s kolesi.

 

Učenci od 1. do 5 . razreda centralne šole in obeh podružnic so se vključili v akcijo Gremo peš s kokoško Rozi – skupno je v akciji sodelovalo kar 373 učencev, posamezni oddelki so tekmovali med seboj in 1. mesto je zasedel 5. b razred, kjer so v tednu mobilnosti prav vsi učenci prihajali v šolo na trajnosten način – torej peš ali s kolesi.

Učenci 6. razreda so pri predmetu TIT preučili uporabo koles v sklopu projekta Kolesce. Naučili so se, kako se ta kolesa uporabljajo, njihovi straši pa so odgovarjali na anketo o uporabi koles v projektu Kolesce v občini Žalec.

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Filmska vzgoja so posneli video posnetek o izvedenih aktivnostih na šoli v času Evropskega tedna mobilnosti. Učence smo na uri OS tudi ozaveščali o varnosti v prometu – varna uporaba električnih skirojev, koles…

Nagrada, ki jo je šola pridobila za sodelovanje v akciji Gremo peš s kokoško Rozi je bilo 6 tabel, ki označujejo avtobusna postajališča za šolski avtobus.

 

                                                                                   Koordinatorica projekta na I. OŠ Žalec, Anita Dušak

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Evropski teden mobilnosti 2021

Tako kot vsako leto tudi letos poteka akcija Evropski teden mobilnosti. Namen akcije je spodbujati zdrav način gibanja ob čim manjših vplivih na okolje. Govorimo o trajnostni mobilnosti. Akcija poteka pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo RS v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007 in Ministrstva za okolje in prostor RS.

Večino aktivnosti poteka v času med 16. in 22. septembrom, ko se bodo v šoli zvrstile številne aktivnosti spodbujanja in ozaveščanja o pomenu trajnostne mobilnosti za zdravje ljudi in okolja.

Med aktivnostmi omenimo akcijo »Pridem peš s kokoško Rozi«, kjer otroci od prvega do petega razreda beležijo svoje prihode v šolo. Namen akcije je, da otroci pridejo šolo na čim bolj trajnosten način: peš, skirojem, kolesom, avtobusom. Na koncu bodo ob slavnostnem zaključku najbolj trajnostni razredi tudi nagrajeni s priložnostmi nagradicami. Več o akciji si lahko preberete tukaj.

V razredih bodo tudi potekale ustvarjalne delavnice na temo zdravega gibanja in varnosti v prometu.

Učenci bodo tudi sodelovali pri oblikovanju kažipotov in informativnih tabel, ki bodo postavljene pred šolo in spodbujale pešačenje in kolesarjenje.

Šola bo pridobila tudi nova stojala za kolesa!

Prav tako pa bodo učenci sodelovali na prireditvi Dan brez avtomobila, ki poteka ob zapori ceste na Šlandrovem trgu.

Več o programu Evropskega tedna mobilnosti v Žalcu si lahko preberete ETM 2021 OŠ Žalec – Google Drive

video si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://drive.google.com/drive/folders/1xsM4M5PTP_Nqt5rZFl8hQ5prtvB_DiYT?usp=sharing

Dopis evropskega tedna mobilnosti si lahko ogledate tukaj.

 

 

Teden mobilnosti na I. OŠ Žalec

TUDI NA I. OŠ ŽALEC SMO SE Z RAZLIČNIMI AKTIVNOSTMI SODELOVALI

V SKLOPU EVROPSKEGA TEDNA  MOBILNOSTI 2020

V tednu od 16. 9. do 22. 9. 2020 je potekal Evropski teden mobilnosti, projektu, ki spodbuja in ozavešča o trajnostni mobilnosti in zdravem načinu bivanja v povezavi s prometom. Cilj je bil spodbujati in  ozaveščati učence, zakaj je dobro izbrati čistejše načine prevoza in se namesto z avtomobilom zapeljati s kolesom ali iti peš, če je razdalja večja pa z avtobusom. Na ta način skupaj prispevamo k čistejšemu zraku in poskrbimo za svoje zdravje in sprostitev.

Petošolci so v tednu mobilnosti izvedli del priprav na kolesarski izpit. Na parkirišču za šolo, ki je bilo en dan zaprto za promet, so postavili spretnostni poligon in vadili vožnjo s kolesom. Ta dan so imeli tudi delavnice, kjer so razmišljali o pomenu kolesarjenja in peš hoje, delavnice pa je vodil gospod Uroš Kramar s Fakultete za logistiko. Plakate, ki so ob tem nastali, smo razstavili na šolskem hodniku.

Tretješolci so izvedli tehniški dan, kjer so iz eko-materialov ustvarjali različna prevozna sredstva in se pogovarjali na temo prometa in o pomenu trajnostne mobilnosti. 18. septembra je bil Dan brez avtomobila, zato je bila v centru Žalca zapora glavne ceste. Tu se je odvijala vrsta aktivnosti za spodbujanje in ozaveščanje v povezavi s prometom – spretnostni poligoni, knjižni kotiček, elektromobilnost, merjenje zdravstvenih pokazateljev, predstavitev dela gasilcev in policije. Naši prvošolci so sodelovali v ponujenih aktivnostih in se igrali in ustvarjali na površinah, ki so sicer namenjene prometu, ta dan pa so bile namenjeni otroški igri in izobraževalnim vsebinam.

Učenci predmetne stopnje so sodelovali v nagradnem literarnem natečaju in pisali spise na temo Na kolo za zdravo telo. Razmišljali in pisali so tudi o pomenu gibanja za zdravje in aktivnostih, povezanih s prometom, ki po povezani z ohranjanjem čistejše narave.

 Več fotografij si lahko pogledate v zavihku Galerija na spletni strani I. OŠ Žalec.

Mobilnost na I. OŠ Žalec

Pozdravljeni na strani Mobilnost in promet na I.  OŠ Žalec. Na tej strani bodo zbrane vse predstavljene informacije, zanimivosti in dogajanja povezana s trajnostno mobilnostjo na I. OŠ Žalec.

I. OŠ Žalec se je tudi letos pridružila kampanji Evropski teden mobilnosti

Evropski teden mobilnosti poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom in tako bo tudi v letu 2020. 18. septembra pa bo tudi tradicionalni osrednji dogodek: Dan brez avtomobila. V ta namen se bo med 9. in 16. uro zaprla cesta skozi središče Žalca (Šlandrov trg), kjer se bo zvrstilo veliko različnih dogodkov, predstavitev in promocij trajnostne mobilnosti.

Letošnja akcija nosi slogan: ZGRABI ZDRAVO MOBILNOST in poteka pod okriljem a Ministrstva za okolje in prostor v okviru; ministrstva za infrastrukturo in programa Care4Climate

I. OŠ Žalec pa aktivno sodeluje skozi različne aktivnosti:

  • Spreminjanje prostora za ljudi
  • Parkirišče je lahko igrišče
  • Spoznavanje prometne varnosti in trajnostne mobilnosti
  • Ustvarjalne delavnice in natečaji
  • Mini nagradna tekmovanja, ki spodbujajo potovalne navade…

 

KAJ JE MOBILNOST?

Mobilnost je sposobnost za prosto in enostavno premikanje ljudi ali stvari. Predstavlja zmožnost gibanja med različnimi točkami. Pogosto mobilnost, promet in transport pomenijo enako. Mobilnost pa se lahko nanaša tudi na telesne ali duševne sposobnosti za varno in samostojno gibanje znotraj ali zunaj doma. Z mobilnostjo se povezuje tudi pojem dostopnost, ki vsebuje raziskovanje možnosti dostopanja do različnih mest ali točk in to s pomočjo mobilnosti.

 

Trajnostna mobilnost predstavlja takšen način potovanja, ki ima majhen negativen vpliv na okolje in ljudi. Sem prištevamo hojo, kolesarjenje, javni potniški transport, okolju prijazna vozila in ogovorna uporaba avtomobilov (na primer več ljudi v avtomobilu). Lahko rečemo, da predstavlja takšen razvoj transporta, ki zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe. Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov (https://www.gov.si/podrocja/promet-in-energetika/trajnostna-mobilnost ).

ZAKAJ JE POMEMBNA TRAJNOSTNA MOBILNOST…si lahko ogledate na spodnji povezavi

https://drive.google.com/drive/folders/1wyNjcOmM_kEGZHMj2aXL9xUQU8T7VMLU

Evropski teden mobilnosti vsako leto poteka v tesnem sodelovanju s številnimi mesti, ki pripravijo veliko dogodkov, prireditev in akcij, katerih osnovnih namen je opozoriti na težave, ki jih povzročajo netrajnostno naravnane oblike mobilnosti. Vsako leto sodelujoča mesta in lokalne skupnosti na različne načine in z različnimi pristopi opozorijo ne neki poseben vidik mobilnosti: