Zdrava šola

logo zdrava šola

Naša šola je od leta 2008 vključena v mrežo zdravih šol z namenom, da se aktivno vključimo v izvajanje programov v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. V ta namen imamo na šoli tim zdrave šole v katerem sodelujejo: ravnateljica, vodja tima, učiteljice, predstavnik staršev in  učencev ter lokalne skupnosti .

Že vrsto let organiziramo različne dneve dejavnosti in druge projekte, ki promovirajo zdravje na telesnem, duševnem in okoljskem področju. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo pripravili celostni dan z naslovom Dan zdravja in eko dan. Učenci centralne šole in obeh podružnic bodo ta dan izvajali različne delavnice z vsebinami duševnega zdravja, športa in zdrave prehrane.

Na šoli smo vključeni v projekt shema šolskega sadja in zelenjave ter v shemo mleka, kar še dodatno obogati program zdrave šole.

Večjo pozornost namenjamo kvaliteti šolske prehrane, zmanjševanju sladkorja, kulturi prehranjevanja ter vključevanju sadja in zelenjave lokalnih pridelovalcev v šolsko prehrano. Sledili bomo ciljema, ki smo si ju zastavili v prejšnjih letih: zmanjševanje ostankov hrane v šolski kuhinji in zmanjševanje embalaže za enkratno uporabo.

Rdeča niti zdravih šol v naslednjem šolskem letu je Kaj lahko storim, da mi bo bolje. Z vsemi temi projekti, dejanji in ukrepi želimo učence in zaposlene na šoli navajati na zdrav življenjski slog, ki bi ga naj učenci krepili tudi v krogu družine.

Vodja tima je Alenka Žnidar.