Aktualna obvestila

VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

  • POGOJI ZA VPIS

Vpis v prvi razred osnovne šole ureja šolska zakonodaja. Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2023 bomo vpisovali otroke,

rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Starši prejmete na dom pisno vabilo.

  • ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Občina Žalec je z odlokom o ustanovitvi (Ur. List RS št. 63/2001 in št. 65/2002) določila, da OŠ Žalec, POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva pri Žalcu zadovoljujejo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:

  1. centralna šola Žalec: Žalec, Vrbje, Ložnica pri Žalcu, Podvin;
  2. POŠ Gotovlje: Gotovlje;
  3. POŠ Ponikva pri Žalcu: Ponikva pri Žalcu, Studence, Podkraj.

Na predmetni stopnji se šolski okoliši združijo na centralni šoli.

  • PREPIS

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka prepisati na drugo šolo v drugem šolskem okolišu, a otrok spada v naš šolski okoliš:

* obvezno vpišite otroka pri nas in

* na izbrano šolo najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis naslovite vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Vloga za prepis na drugo šolo

Enak postopek velja za starše, ki želite otroka prepisati v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Vloga za prepis na I. OŠ Žalec

  • ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma  na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Učencu se lahko tudi med šolskim letom v prvem razredu na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Vloga za odložitev šolanja 

  • ZDRAVNIŠKI PREGLED PRED VSTOPOM V ŠOLO

Zdravniški pregled pred vstopom v šolo opravljajo v Dispanzerju za otroke in mladostnike v Žalcu. Vabilo na pregled prejmete starši po pošti naknadno.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na svetovalno delavko šole, telefon 03 713 24 27, ali na elektronski naslov: monika.korbar@1os-zalec.si

 

Šolska svetovalna delavka

Monika Korbar, soc. del.

Obvestilo

Pravkar nas je obvestil izvajalec šolskih prevozov Nomago, da avtobus, ki je odpeljal iz šole ob 14.00 ne more pripeljati na Ponikvo. Učenci vozači iz Ponikve v šoli čakajo na starše. Starši teh otrok so že obveščeni.

Zadnji dogodki

Pridobili smo nove sadike za šolski vrt

                     

Na I. OŠ Žalec že več let skrbimo za šolski vrt. Na njem gojimo vrtnine, zelišča in jagodičevje. Pridelke uporabimo tudi v jedeh, ki jih sami pripravljamo pod mentorstvom učiteljice Anite Dušak. Vrtnine dostikrat vzgajamo sami iz semen, včasih pa dobimo tudi kakšno sadiko. V sredo, 14. 12. 2022 je na I. OŠ Žalec prišla gostja s sosednje Hrvaške, ki tam že štiri leta zapored vodi akcijo »Posadi drevo, ne bodi štor«, katere cilj je ozelenitev podeželja in mest, predvsem zasaditev sadnega drevja na dvoriščih šol in vrtcev. Sadijo samo avtohtone sorte sadik. Projekt se je tako razširil tudi izven meja Hrvaške v Slovenijo. Tako smo v atriju šole s pomočjo učencev 5. in 7. razreda zasadili fige, ameriške borovnice, maline, sivko, rožmarin in meto. S tem smo obogatili šolski vrt ter se naučili nekaj novega o sajenju rastlin in njihovem sožitju v nasadih. Akcijo je omogočilo podjetje Henkel, s katerim se je povezala naša gospa ravnateljica in se dogovorila za sodelovanje.

             

Svetovne prvakinje v jazz baletu

Z veseljem in ponosom vas obveščam o sijajnih dosežkih Žive Ćurčić iz 9.d razreda. Živa intenzivno trenira sodobni ples – jazz balet, modern in disco dance, že od malih nog.

             

V vseh letih je dosegla izjemne rezultate, od večkratnih nazivov državne prvakinje in vidnih dosežkov na mednarodnih tekmovanjih, letos pa je dosegla sam vrh, saj je z malo skupino s katero pleše, najprej dosegla naziv evropske podprvakinje na Evropskem prvenstvu, ki se je odvijalo v Skopju, v preteklem tednu pa je dosegla naziv svetovne prvakinje v jazz baletu, v modernu pa izjemno 5. mesto na Svetovnem prvenstvu (IDO Championship 2022), ki se je v preteklem tednu odvijalo v Podčetrtku.  Konkurenca je bila izjemna, saj se na SP kvalificirajo zgolj najboljši med najboljšimi plesalci, zato je trud toliko bolj poplačan. Živa ima s strani šole vso podporo, da lahko usklajuje med treningi in poukom, za kar se zahvaljujem in verjamem, da bo tako tudi do konca devetletke. 

 

Projekti

znak_bienala_PIKA5

ekosola2

zdrava

 

logo_kulturna_sola_transparent_copy

logo_etwinning
evropska-vas

simbioza