Ekošola kot način življenja

Star papir zbiramo v šolski garaži ob torkih in petkih od 7.25 do 8.00. Izrabljene baterije, tonerje in kartuše zbiramo v tehnični učilnici.

 

Projekt ekošola izvajamo od leta 2004, ko smo podpisali pristopno listino in prejeli mednarodno priznanje ekozastava, ki jo vsakoletno uspešno potrjujemo. 

V sklopu projekta uresničujemo temeljne ekološke cilje: ločeno zbiranje odpadkov, varstvo voda, varčevanje z energijo in pitno vodo, trajnostna mobilnost, skrb za zdravo prehrano, čisto okolje ter dobre medsebojne odnose.

Star papir zbiramo v šolski garaži ob torkih in petkih od 7.25 do 8.00. Izrabljene baterije, tonerje in kartuše zbiramo v tehnični učilnici.

Vodje Ekošole so Ana Antloga, Anita Dušak in Teja Gajšek. Mentorici na podružničnih šolah, Cirila Konečnik Kaligaro na Ponikvi in Petra Mauko v Gotovljah, prav tako skrbita za izvedbo vseh aktivnosti, ki so potrebne za vsakoletno potrditev zelene zastave Ekošole.