Koncert pevskih zborov

Koncert vseh štirih pevskih zborov I. OŠ Žalec (OPZ Osminke, OPZ, MPZ, Nonet) bomo izvedli 17. maja 2023 v Domu II. slovenskega tabora Žalec.

Vodja je Tina Jošovc