Šolski koledar

S poukom pričnemo v torek, 1. septembra 2020. Šolsko leto se za devetošolce zaključi 15. junija 2020, za učence od 1. do 8. razreda pa 24. junija 2021.

Ocenjevalna obdobja Trajanje
  Prvo

od 1. septembra 2020

do 31. januarja 2021

  Drugo

od 1. februarja 2021

do 24. junija 2021

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu, so od 4. maja do 24. junija in od 18. avgusta do 31. avgusta 2021.

JESENSKE od 26. oktobra do 30. oktobra 2020
NOVOLETNE od 25. decembra do 3 januarja 2021
ZIMSKE od 15. februarja do 19. februar 2021
PRVOMAJSKE od 27. aprila do 1. maja 2021