Pomahajmo v Svet, Pomahajmo po Sloveniji

Projekt »Pomahajmo po Sloveniji« je projekt, preko katerega smo učitelji ter učenci povezani z učitelji in učenci z drugega konca Slovenije. Povezujemo se preko video klica, ki je v naprej dogovorjen in tudi skrbno načrtovan s cilji in dejavnostmi učencev. Velik poudarek je namenjen predvsem spoznavanju domačega okolja, običajev in načina življenja, seznanjanju učencev z različnimi narečji ter sklepanju novih prijateljskih vezi. Učenci si lahko pokažejo kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno hrano jedo in se naučijo tudi kakšne nove narečne besede.

Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših. S tem bomo pripomogli h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju, še posebno sedaj, ko postaja svet vedno bolj odprt in dostopen.

Vsaka šola, ki bo sodelovala pri projektu »Pomahajmo po Sloveniji« in uspešno sledila programu, si bo pridobila časten naziv “Strpna šola”.

Šole bodo s tem pokazale, da otroke učijo strpnosti in razumevanja drugačnosti v vseh oblikah. Znanje, ki ga bodo majhni in veliki v projektu »Pomahajmo po Sloveniji« pridobili, jih bo vodil k razumevanju, razumevanje pa jih bo vodilo k sprejemanju.

Vodja projekta je Katja Ivezič.