Vsako leto 22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje. Ta dan obeležujemo že od leta 1970. Številni posamezniki in okoljske organizacije na ta dan pripravljajo različne dogodke in prireditve, s katerimi opozarjajo, da je naš planet enkraten in ranljiv ter da je varovanje okolja in trajnostno gospodarjenje skupna odgovornost vseh prebivalcev Zemlje. Učenci I.OŠ Žalec so skupaj z učitelji in ravnateljico v spomin na ta dan posadili drevo miru. Drevo simbolizira mir in solidarnost, z učenci naše šole ter ostalimi učenci širom po Sloveniji, s statusom začasno razseljene osebe zaradi vojne v Ukrajini. Svetovni dan Zemlje je odlična priložnost, da razmislimo koliko mi kot posamezniki storimo za naše okolje. Zato naj vas spomnimo, da na naši šoli še vedno potekajo različne zbiralne akcije odpadnega materiala (papir, kartuše, baterije) in sicer vsak torek in petek zjutraj v šolski garaži.

Morda se nam zdi, da bi bilo naše skromnejše in naravi prijaznejše življenje le majhen prispevek v solidarnosti do Zemlje ter sedanjih in prihodnjih generacij. Spremlja pa naj nas misel, da lahko veliko majhnih dejanj prinese velike spremembe.