Za zdravje na I. OŠ Žalec…

Letos smo na I. OŠ Žalec že dvanajsto leto zapored ob svetovnem dnevu zdravja pripravili celostni dan dejavnosti z geslom Naš planet, naše zdravje. Vsi zaposleni smo s koordinatoricama Alenko Žnidar – vodja tima zdrave šole in Ano Antloga-vodjo eko šole v četrtek, 7. aprila 2022 pripravili zanimivo dopoldansko dogajanje, v katerem smo združili projekta zdrava in ekošola. V obliki integriranega pouka smo se posvetili skrbi za zdravje.

Učenci so sodelovali v različnih delavnicah po razredih, v katerih so se učenci sproščali, spoznavali so škodljive vplive sonca, alkohola in se seznanili s postopki oživljanja. Devetošolci pa so raziskovali ogljični odtis. Pri izvedbi delavnic smo sodelovali tudi z zunanjimi sodelavci – Univerzo za tretje življenjsko obdobje in Karitasom ter zadravstvenim domom Žalec .Prav vsi učenci so ta dan tudi telovadili in z gibanjem poskrbeli za svoje zdravje. Vsako leto dogajanje zaokrožimo s poudarkom na bio pridelani hrani in tudi letos smo v šolske obroke vključili zdrave bio izdelke z znakom višje kakovosti.

Tako smo celostno pristopili k vzgajanju mladih v zdrave in odgovorne ljudi, ki jim je mar za svoje zdravje. Potrdili smo, da je zdravje res naša temeljna vrednota.

                  Učiteljice aktiva biologije, kemije in naravoslovja