Odpri knjigo in knjiga bo odprla tebe.

Knjiga je in vedno bo.

Izrečeno odleti, napisano ostane.

Lepo je deliti, a še lepše podariti.

 

V mesecu aprilu knjige obeležujejo svoj praznik večkrat: 2. aprila je mednarodni dan knjig za otroke, 20. aprila je dan slovenske knjige, 23. aprila pa svetovni dan knjig in avtorskih pravic. V počastitev vsem dnevom knjig smo v naši šolski knjižnici v četrtek, 7. aprila 2022, izvedli knjižni sejem, ki se ga je udeležilo okoli 200 učencev, tako da je imela naša tržnica lepo število raznovrstnih knjig – zgodbic, pravljic, stripov, mladinskih romanov, pesmic itd. Učenci so najprej v knjižnico prinesli knjigo, ki so jo že prebrali, in so jo bili pripravljeni deliti še s kom drugim. Vanjo so lahko po želji napisali posvetilo naslednjemu bralcu ali bralki. Prejeli so kuponček, katerega so nato zamenjali za drugo knjigo. Tržnice izmenjave knjig so se udeležili tudi učitelji. Osnovni cilj tovrstne aktivnosti je vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi, poleg tega pa takšna dejavnost vodi tudi k izboljšanju medsebojnega sporazumevanja, razvijanju odgovornosti do sočloveka, medgeneracijskemu spoznavanju in učvrstitvi povezovanja med posamezniki ter spoznanju, da nam prav knjige podarjajo intimen čas samo zase. Učenci so izrazili željo, da bi sejem kmalu spet ponovili.

Knjižničarki Urška Jaušovec Kolar in Karmen Krivec