V torek, 28. 5. 2024, so učenci interesne dejavnosti English Playhouse najprej dopoldan ob zaključni podelitvi bralnih značk I. OŠ Žalec in nato še zvečer za širšo javnost, v Domu II. slovenskega tabora  uprizorili večjezično predstavo »Upaj si, bodi ti!«. Predstava je avtorsko delo mentorice, profesorice Urške Cehner. Pri prevodu nemških delov scenarija in nemške konverzacie je sodelovala profesorica Andreja Borišek, sceno pa je pripravila profesorica Neli Šuler z učenci predmeta Likovno snovanje.

Na mladih svet stoji, pravijo. Kakšen pa je ta svet? Svet in čas, v katerem živimo, je tako raznolik, moderen, tehnološki, tekmovalen, poseben … Kar hitro lahko skreneš s poti, po kateri hodiš srečno in zadovoljno. Včasih pozabiš, katere vrednote in želje poganjajo tvoje srce. Kaj je tisto, kar te usmeri nazaj na pravo pot? Ni vedno lahko, a junaki v predstavi to odkrijejo. Skozi predstavo smo se v mislih ustavili pri medsebojnih odnosih. Zmaga pozitivnih misli, poguma ter medsebojnega sodelovanja in smeha nas je ob vseh treh uprizoritvah napolnila s prijetnimi občutki ob koncu predstave ter s pozitivnimi pohvalami, navdušenjem in ponosom, kaj vse zmorejo učenci I. OŠ Žalec.