Aktualna obvestila

Obvestilo

Spoštovane učenke, učenci in starši.

Šolsko leto, ki je za nami, nam bo ostalo v spominu kot posebno leto. V različnih in nepredvidljivih okoljih smo se skupaj z vašo cenjeno pomočjo dobro znašli. Pred nami je novo šolsko leto, ki ga pričenjamo v torek, 1.9.2020. Vsi zaposleni na šoli se bomo potrudili vzpostaviti vzpodbudno učno okolje. Pri organizaciji dela bomo sledili priporočilom stroke. Potrudili se bomo pri organizaciji in izvajanju vzgojno izobraževalnega sistema tako, da bodo naši učenci lahko dosegali dobre rezultate. Verjamem, da si vsi skupaj želimo to.

Pred nami je novo šolsko leto in prvi šolski dan. Skladno s priporočili MIZŠ in NIJZ bomo prvi šolski dan pričeli nekoliko prilagojeno. Za učence 1.r  in bodočega 3.r bo organiziran uvodni roditeljski sestanek že pred pričetkom pouka, kjer boste starši seznanjeni z organizacijo prvega šolskega dne ter prihajajočega šolskega leta. Za vse ostale starše bodo organizirani uvodni roditeljski sestanki v prvem in drugem tednu pouka v okviru oddelčnih skupnosti. Prvi šolski dan pričakujemo učence v šoli ob 8.20. Zaradi posebne situacije, ki je naša nova realnost, bodo učenci prvi in vse naslednje šolske dni do preklica, vstopali pri vhodih, ki so označeni v priponki dopisa. Na teh vstopnih točkah jih bodo počakali učitelji razredniki in sorazredniki. Bodoči šestošolci se zberejo na rokometnem igrišču. Sprejem prvošolcev bo na otroškem igrišču za šolo. Učenci POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva boste dobili dodatno obvestilo vodij podružnic. Učenci razredne stopnje prvi šolski dan v šolo prinesejo vse šolske potrebščine. Učenci predmetne stopnje pa beležko in pisala. Pouk bomo prvi šolski dan zaključili ob 12. uri. Šolski avtobus bo ta dan  vozil zjutraj po ustaljenem voznem redu, po končanem pouku pa bodo vsi prevozi ob 12. uri. Malica bo že prvi šolski dan, kosilo pa od drugega dne dalje.  Podaljšano bivanje bo prvi šolski dan skladno z vašo prijavnico. V kolikor učenec prvi šolski dan ne bo v oddelku podaljšanega bivanja, prosim, to pisno sporočite razredniku. Za učence, ki bodo v OPB že prvi dan,  bomo organizirali kosilo.

Dragi učenci, verjamem, da boste z dobrim delom nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Z veseljem vas pričakujemo prvi šolski dan. Vljudno vas naprošam, da se tudi v tem šolskem letu držite vseh priporočil za varno delo in ohranjanje zdravega učnega in delovnega okolja ter spoštovanja priporočil za preprečevanje širjenja najnovejšega virusa Covid-19. S podrobnejšimi navodili vas bodo ponovno seznanili razredniki. Rdeča nit zaščitnih ukrepov je še vedno socialna distanca (varnostna razdalja), higiena kašlja, umivanje in razkuževanje rok, uporaba zaščitne maske v kolikor ni možna socialna distanca.

Pred nami je novo šolsko leto, ki nam bo prineslo obilico novih znanj in spoznanj, dobrih rezultatov ter izkušenj. Prepričana sem, da bomo skupaj dosegli odličnost na vzgojnem ter učnem področju.

Spoštovani starši, ob pričetku novega šolskega leta se vam ponovno zahvaljujem za vašo podporo v šolskem letu, ki je za nami in je za nas vse predstavljalo neko novo posebno izkušnjo. Pred nami so nove poti, ki nam ponujajo nove priložnosti in le skupaj bomo uspešni v zasledovanju našega skupnega cilja, nuditi slehernemu učencu optimalne pogoje za njegov razvoj in napredek ter doseganje odličnosti na učnem področju. Vljudno vas naprošam, da skladno s priporočili NIJZ v šolo pošiljate le zdrave otroke. Naprošam vas tudi, da pred pričetkom šolskega leta doma spregovorite o pomenu zaščitnih ukrepov za zaščito pred širjenjem novega koronavirusa (socialna distanca, higiena kašlja, umivanje in razkuževanje rok… )

Veselim se novega šolskega leta in vas lepo pozdravljam.

Tatjana Žgank Meža, ravnateljica

Obvestilo

Spoštovani.

V ponedeljek, 1.6.2020 se bodo učencem prve triade in devetošolcem v šoli pridružili še učenci 4. in 5. razredov. Vzgojno izobraževalni proces na šoli bo potekal skladno s priporočili ter okrožnicami MIZŠ. Za učence I. triade bo potekal obvezni in razširjen program enako kot v zadnjih dveh tednih. Prihod in odhod učencev v in iz šole ostaja organiziran enako kot do sedaj.

Učenci 4. in 5. razredov vstopajo v šolo pri vhodu s Šilihove ulice skupaj z učenci 2. razredov od 7.30 do 8.15.  Učenci naj v šolo prihajajo športno oblečeni in obuti, saj se ne bodo preobuvali v garderobi. S sabo prinesejo vse šolske potrebščine in jih skupaj s šolsko torbo puščajo v razredu. Učenci naj s sabo prinašajo plastenko z vodo. Zaradi prilagojenega urnika, skladno s priporočili Zavoda za šolstvo RS, NIJZ in MIZŠ do konca šolskega leta ne bo več izbirnih predmetov in drugih dejavnosti. Malico imajo učenci v razredu. Četrtošolci bodo imeli kosilo ob 12.40 petošolci ob 13.00.

Prijavljeni učenci, ki ne bodo obiskovali OPB naj o tem pisno obvestijo razrednika. Odhodi iz OPB so ob naslednjih urah ( 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30).

Vhodi v šolo bodo odprti med 7.30 in 8.20 uro.  Za učence, ki so vključeni v jutranje varstvo je prihod v šolo nespremenjen. Učenci 6.,7.,8. in 9.razredov vstopajo v šolo pri istem vhodu kot devetošolci (vhod pri učilnici TIT). Učence na vhodu sprejmejo dežurni učitelji.

VSTOPNE TOČKE

Tatjana Žgank Meža, ravnateljica

Zadnji dogodki

Srečanje folklornih skupin

V sredo, 3.4.2019 smo sodelovali na srečanju otroških folklornih skupin na območnem srečanju v Žalcu. Nastopali so otroci od 1. Do 3.razreda, ki obiskujejo krožek Iz babičine skrinje.

 

Sobotna šola…

V soboto, 23. 3. 2019 so učenci nadarjeni pri angleščini in slovenščini z mentoricami Urško Cehner, Nino Janežič in Moniko Kovačič v šoli ustvarjali: pri slovenščini so spoznavali slovenska narečja, pri angleščini pa so se preizkušali v različnih talentih. Za lakoto so poskrbeli s slastnimi picami, ki so jih sami spekli. Ob 14. uri pa so se jim pridružili starši, prijatelji in drugi povabljeni, da so se jim predstavili v kratkem, zanimivem in talentov polnem programu.


Vsi skupaj so preživeli zanimivo in ustvarjalno sobotno šolo.

Projekti

znak_bienala_PIKA5

ekosola2

zdrava

 

Shema_solskega_sadja

logo_kulturna_sola_transparent_copy

logo_etwinning
evropska-vas

simbioza