ŠPORTNI DAN: TESTIRANJE ZA ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON

 

Vsako leto se učenci POŠ Gotovlje odpravimo na I. OŠ Žalec, kjer poteka testiranje za športno vzgojni karton. Tako je bilo tudi v torek, 23. 4. 2024. Ko smo prišli v telovadnico, je bilo prav vse že pripravljeno, za kar so poskrbeli učitelji športa. Na nas so čakali tudi učenci 8. in 9. razredov, ki so poskrbeli, da smo se ogreli, nam na vsaki postaji podali navodila ter merili naše dosežke in sicer:

  1. merjenje telesne višine in teže
  2. merjenje kožne gube nadlakti
  3. skok v daljino z mesta
  4. dotikanje plošče z roko
  5. dvigovanje trupa
  6. predklon na klopci
  7. vesa v zgibi
  8. premagovanje ovir nazaj
  9. tek na 60 in 600 metrov, ki bi moral potekati zunaj, pa smo prestavili, saj nam jo je zagodel dež; izpeljali smo ga v Gotovljah po prvomajskih praznikih.

Učenci so se pri vsaki vaji potrudili po svojih najboljših močeh. Cilj vsakega je bil, da svoj lanski uspeh izboljša, cilj prvošolcev pa, da dosežejo čim boljši rezultat.

ŠPORTNI DAN – UTRINKI