Prijateljstvo kot vrednota je, v sodobnem svetu nenehnega tehnološkega napredka, na preizkušnji. Večkrat se soočamo celo z razvrednotenjem. V družbi je namreč moč zaznati pomanjkanje tolerance, solidarnosti, socialne pravičnosti, konstruktivne komunikacije.

Naslov natečaja »Najlepši trenutek v našem prijateljstvu« je za ustvarjalca velik izziv. Zakaj? V vsakdanjem življenju je veliko lepih trenutkov, ki bi jih lahko nominirali za »najlepšega«. Ob tem izhodišču smo najlepši trenutek povezali z osnovno idejo valentinovega vzdušja.

Z otroki smo si zadali nalogo, kako izraziti oz. izkazati nekomu prijateljstvo. Timsko smo izdelali dva plakata, s katerima smo prikazali »socialno omrežje« našega oddelka. Z valentinovimi srčki, ki rastejo na naših drevesih (vsako drevo predstavlja posameznika, saj gre za obarvan oris roke), smo simbolično izrazili občutja o prijateljstvu.

Vsak srček ima svoj pomen. Izbrali smo črno-belo kombinacijo kot izraz življenjske dvojice jin-jang. Beli srčki predstavljajo vedrost, optimizem, črni pa žalost, otožnost, brezvoljnost, pesimizem.

Srčki predstavljajo naša trenutna počutja.

Na belih so napisana »vodila« uspešnega, iskrenega prijateljstva. Naloga le-teh je, da črna razpoloženja povabijo v zaupanje, da bo vse v redu. Srčni napisi so ogledalo resnične ljubezni med prijatelji.

Cilj zadane projektne aktivnosti nam je zelo uspel, saj nas razredna plakata, ki krasita pano, vedno znova opominjata, kako pomembna v komunikaciji je lepa beseda.

Hkrati nam aktivnost predstavlja izhodišče za dnevni vpogled naše razredne klime z osnovnim in enostavnim vprašanjem:  Kje smo in kam gremo? Odlično za refleksijo trenutnih odnosov.

Skozi pester nabor projektnih aktivnosti naše razredno sobivanje vedno znova pridobiva na kakovosti.

Učenci 1. in 2. razreda POŠ Ponikva pri Žalcu z učiteljico Tanjo Vasle in vzgojiteljico Urško Jeršič