Letos smo se v tednu teden mobilnosti lotili tudi projekta »Gremo peš s kokoško Rozi«. Cilj projekta je bil ozavestiti učence in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza.

Učenci so z razredničarkami teden dni pridno beležili, kako so prihajali v šolo. Pred pričetkom akcije so si zadali cilj, ki so ga želeli doseči. Seveda so si prizadevali, da bi bil stolpiček, ki je označeval trajnostni prihod v šolo (torej peš ali z avtobusom) vsak dan višji.

Učiteljice podaljšanega bivanja so vsak dan naredile zbirnik podatkov za celo šolo, ki je visel na panoju v jedilnici. Tako so lahko vsi učenci redno spremljali dosežke za posamezni razred in celotno šolo.

Tudi vas zanimajo rezultati? Oglejte si tabele na slikah

Zagotovo se boste strinjali, da smo uspešno sledili svojemu cilju. Ponosni smo na rezultate. Več kot polovica učencev prihaja v šolo vsakodnevno peš, vozači pa z avtobusom. Kokoški Rozi je uspelo! Pred akcijo je prihajalo peš ali z avtobusom v šolo le nekaj več kot 40% učencev.