Pozdravljeni na strani Mobilnost in promet na I.  OŠ Žalec. Na tej strani bodo zbrane vse predstavljene informacije, zanimivosti in dogajanja povezana s trajnostno mobilnostjo na I. OŠ Žalec.

I. OŠ Žalec se je tudi letos pridružila kampanji Evropski teden mobilnosti

Evropski teden mobilnosti poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom in tako bo tudi v letu 2020. 18. septembra pa bo tudi tradicionalni osrednji dogodek: Dan brez avtomobila. V ta namen se bo med 9. in 16. uro zaprla cesta skozi središče Žalca (Šlandrov trg), kjer se bo zvrstilo veliko različnih dogodkov, predstavitev in promocij trajnostne mobilnosti.

Letošnja akcija nosi slogan: ZGRABI ZDRAVO MOBILNOST in poteka pod okriljem a Ministrstva za okolje in prostor v okviru; ministrstva za infrastrukturo in programa Care4Climate

I. OŠ Žalec pa aktivno sodeluje skozi različne aktivnosti:

  • Spreminjanje prostora za ljudi
  • Parkirišče je lahko igrišče
  • Spoznavanje prometne varnosti in trajnostne mobilnosti
  • Ustvarjalne delavnice in natečaji
  • Mini nagradna tekmovanja, ki spodbujajo potovalne navade…

 

KAJ JE MOBILNOST?

Mobilnost je sposobnost za prosto in enostavno premikanje ljudi ali stvari. Predstavlja zmožnost gibanja med različnimi točkami. Pogosto mobilnost, promet in transport pomenijo enako. Mobilnost pa se lahko nanaša tudi na telesne ali duševne sposobnosti za varno in samostojno gibanje znotraj ali zunaj doma. Z mobilnostjo se povezuje tudi pojem dostopnost, ki vsebuje raziskovanje možnosti dostopanja do različnih mest ali točk in to s pomočjo mobilnosti.

 

Trajnostna mobilnost predstavlja takšen način potovanja, ki ima majhen negativen vpliv na okolje in ljudi. Sem prištevamo hojo, kolesarjenje, javni potniški transport, okolju prijazna vozila in ogovorna uporaba avtomobilov (na primer več ljudi v avtomobilu). Lahko rečemo, da predstavlja takšen razvoj transporta, ki zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe. Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov (https://www.gov.si/podrocja/promet-in-energetika/trajnostna-mobilnost ).

ZAKAJ JE POMEMBNA TRAJNOSTNA MOBILNOST…si lahko ogledate na spodnji povezavi

https://drive.google.com/drive/folders/1wyNjcOmM_kEGZHMj2aXL9xUQU8T7VMLU

Evropski teden mobilnosti vsako leto poteka v tesnem sodelovanju s številnimi mesti, ki pripravijo veliko dogodkov, prireditev in akcij, katerih osnovnih namen je opozoriti na težave, ki jih povzročajo netrajnostno naravnane oblike mobilnosti. Vsako leto sodelujoča mesta in lokalne skupnosti na različne načine in z različnimi pristopi opozorijo ne neki poseben vidik mobilnosti: