Skip to content

I. Osnovna šola Žalec

Začetek
Vpis v 1. razred PDF natisni E-pošta
Prispeval Administrator   
Sreda, 21 Januar 2015 09:21

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016

POGOJI ZA VPIS

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2015 bomo vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

 

Otroci, ki so tuji državljani oz. osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Vpis v zasebno osnovno šolo je mogoč v dva zavoda za osnovnošolsko izobraževanje- Zasebni vzgojno izobraževalni zavod Waldorfska šola Ljubljana, ki ima organizacijsko enoto v Žalcu in v Zavod sv. Stanislava, Osnovno šolo Alojzija Šuštarja Ljubljana.

Vpis v mednarodni osnovnošolski program, ki je namenjen učencem s tujim državljanstvom po sistemu IBO ( International Baccalaureate  Organization) je možen v OŠ Danile Kumar Ljubljana. Vpis otroka s slovenskim državljanstvom v mednarodni oddelek OŠ Danile Kumar Ljubljana je možen le izjemoma ( če je dovolj prostih mest in je družina zadnja štiri leta bivala v tujini).

Otrok s posebnimi potrebami je v osnovno šolo, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vključen oziroma napoten na podlagi odločbe o usmeritvi.

UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v  šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma, če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma  na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Učencu se lahko tudi med šolskim letom v prvem razredu na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Občina Žalec je z odlokom o ustanovitvi ( Ur. List RS št. 63/2001 in št. 65/2002) določila, da OŠ Žalec, POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva pri Žalcu zadovoljujejo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:

1.    Centralna šola Žalec: Žalec, Vrbje, Ložnica pri Žalcu, Podvin

2.    POŠ Gotovlje: Gotovlje

3.    POŠ Ponikva pri Žalcu: Ponikva pri Žalcu, Studence, Podkraj

Na predmetni stopnji se šolski okoliši združijo na centralni šoli.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka prepisati na drugo šolo (  v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

* obvezno vpišite otroka pri nas

* na izbrano šolo najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis naslovite vlogo v kateri navedite razloge za prešolanje

Enak postopek velja za starše, ki želite otroka prepisati v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Monika Korbar, šolska svetovalna služba

Vloga za prepis otroka v 1. razred  I. osnovne šole Žalec

 
ŠVN 6.r PDF natisni E-pošta
Prispeval Administrator   
Ponedeljek, 19 Januar 2015 14:32

Obvestilo

Starše učencev 6. a in 6. b razreda I. OŠ Žalec  obveščamo, da so otroci srečno prispeli na Kope. Nastanili so se že po sobah in pojedli kosilo, zdaj pa že na smučišču preverjajo svoje smučarsko znanje.

Svojim domačim sporočajo, da se imajo lepo ter jih lepo pozdravljajo.

Vodstvo I. OŠ Žalec

 
Pojav uši PDF natisni E-pošta
Prispeval Administrator   
Petek, 16 Januar 2015 09:04

Spoštovani starši!

Na šoli smo zopet zasledili pojav naglavnih uši. Prenašajo se z direktnim dotikom glave na glavo, prenos je možen tudi preko oblačil, kap, šalov, posteljnine in pripomočkov za osebno higieno.

Če ste pri svojem otroku zasledili pojav ušivosti , so potrebni,  poleg umivanja las s preparati za razuševanje, tudi drugi ukrepi:

-          o pojavu uši so starši dolžni obvestiti vrtec oz. šolo, ki jo obiskuje otrok,

-          ušivost ni problem slabe higiene in ni sramotno, o tem se je potrebno pogovarjati,

-          posteljnino, vzglavnike, pokrivala, šale je potrebno oprati pri temperaturi vsaj 60 stopinj C, potrebno je razkužiti glavnike, sponke, krtače

-          predmete in oblačila, ki jih ne moremo oprati naj se za dva tedna shranijo v dobro zaprto plastično vrečko ali za 48ur položijo v zamrzovalnik,

-          kape, šali, glavniki, sponke in krtače naj se ne posojajo

-          oblazinjeno pohištvo, talne obloge, avto sedeže je potrebno temeljito očistiti s sesalcem za prah ( vrečko je potrebno po uporabi zavreči)

-          REDNI PREGLEDI LASIŠČ TER PRAVOČASNO UKREPANJE PRI VSEH ČLANIH DRUŽINE!

-          izvajanje vseh ukrepov pri vseh otrocih in članih družine ves čas, dokler obstoja ušivost, saj bodo le- tako lahko dovolj učinkoviti,

-          postopek razuševanja ponovite čez 7-10 dni, med enim in drugim postopkom pa vsak dan temeljito pregledujte lasišče ter mehansko odstranjujte gnide z lasišča z gostim glavnikom ali z rokami.

Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje so objavljena vsa navodila o preprečevanju ušivosti ( najdete pod nalezljive bolezni- naglavne uši).

Otrok  se lahko vrne v šolo 24 ur po opravljenem prvem postopku za razuševanje.

Spoštovani starši, pričakujemo vaše sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

Tatjana Žgank Meža,

ravnateljica

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 23

JEDILNIK

imagesCATJS4UG

Januar

AKTIVNOSTI

projekti i_aktivnosti

Januar

SPLETNA ŠOLSKA KNJIŽNICA

library

SPLETNI ČASOPIS

Kobulček

znak_bienala_PIKA5

ekosola2

zdrava

logo kulturna sola transparent copy

logo_etwinning

Shema solskega_sadja

 

evropska-vas

Prisotni na strani

Prisotni 108 gostov .