Šolska shema

Šola bo tudi letos vključena v SŠS (promocijski ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave). Namen tega ukrepa je spodbujati uživanje svežega sadja in zelenjave. Šola ponuja sveže lokalno pridelano sadje in zelenjavo skozi vse šolsko leto in skrbi za izobraževalne dejavnosti. 

Za projekt skrbi Metoda Blagotinšek Turk.