Informacije

Informacije

I. Osnovna šola Žalec 
Šilihova 1
3310 ŽALEC

Telefon 03/ 713-24-22
E-mail: o-zalec.ce@guest.arnes.si

POŠ Gotovlje 03 5718 127    sola.gotovlje@gmail.com

POŠ Ponikva 03 5728 522    pos.ponikva@gmail.com

Matična številka: 5088534000
Transakcijski račun: SI56 0110 0600 8355 312
Davčna številka: 17565553

VODSTVO ŠOLE

Ravnateljica: Andreja Špajzer

Pomočnici ravnateljice: Metoda Blagotinšek Turk, Anita Dušak

Poslovna sekretarka: Svetlana Đokić

Administrator: Suzana Senič 

 

 

 

 

Ravnateljica: Andreja Špajzer
Pomočnici ravnateljice: Metoda Blagotinšek Turk, Anita Dušak

Podružnicna šola Gotovlje:
Pedagoški vodja: Mojca Uranjek

Podružnicna šola Ponikva:
Pedagoški vodja: Katja Bolko

Tajništvo šole 03 713 24 22
Pomočnici ravnateljice 03 713 24 24
Socialna delavka 03 713 24 27
Pedagoginja 03 713 24 28
Administracija-računovodstvo 03 713 24 43
Mobilni telefon-centralna šola 051 612 740
Mobilni telefon OPB 041 439 453
Mobilni telefon II. OŠ Žalec 031 432 372
Mobilni telefon ŠVN 051 314 542
Hišnik (Anton Ribič, Primož Krnjak) 051 612 822

 

POŠ Gotovlje 03 5718 127

sola.gotovlje@gmail.com

Mojca Uranjek (vodja)

POŠ Ponikva 03 5728 522

pos.ponikva@gmail.com

Katja Bolko (vodja)

 

Prostor   Telefonska številka  
Ravnateljica   713 24 20  
Tajništvo   713 24 22  
Tajništvo   713 24 43  
Pomočnica ravnateljice   713 24 24  
Pomočnica ravnateljice   713 24 26  
Socialna delavka   713 24 27  
Pedagoginja   713 24 28  
Socialna pedagoginja   713 24 25  
Računalnica   713 24 30  
Knjižnica   713 24 32  
Klub učiteljev   713 24 29  
Kabinet ŠPO   713 24 36  
Kabinet TJA   713 24 31  
Tehnika   713 24 34  
Kabinet FIZ   713 24 39  
Kabinet ZGO-GEO   713 24 37  
Kabinet MAT   713 24 35  
Kabinet KEM-BIO   713 24 41  
Kabinet razredna stopnja   713 24 38  
Kuhinja   713 24 42  
Hišnik delavnica   713 24 33  
POŠ PONIKVA   5 728 522  
POŠ GOTOVLJE   5 718 127  
MOBILNI TELEFONI
Mobilni telefon tajništvo   051 612 740  
Mobilni telefon OPB   041 439 453  
Mobilni telefon ŠVN   051 314 542  
Mobilni telefon hišnik   051 612 822  
Mobilni telefon II. OŠ   031 432 372  
Mobilni tel. POŠ Ponikva   051 323 950  
gotov

Podružnicna šola Gotovlje,
Gotovlje 73,
3310 ŽALEC
sola.gotovlje@gmail.com
Tel.: 03/5718-127,
pedagoški vodja Mojca Uranjek

Predstavitev

s-mala

Podružnicna šola Ponikva,
Ponikva 17,
3310 ŽALEC
pos.ponikva@gmail.com
Tel.: 03/5728-522,
pedagoški vodja Katja Bolko

Predstavitev

 

Storitve šolske kuhinje in čiščenje šolskih prostorov:

Šolske storitvene dejavnosti »PETKA« Žalec

Ul. Ivanke Uranjek 6

3310 Žalec

Tel.: 03/713-11-51