Globe

Program GLOBE

 Decembra 2022 smo se vključili v projekt GLOBE Erasmus+ »Merim lokalno, vplivam globalno«. S skupino štirih učenk, takrat osmošolk, zdaj že devetošolk, smo izbrali protokola Oblaki in temperatura zraka in se spraševali, kako sta oblačnost in vrsta oblakov povezani s temperaturo zraka. Uvodoma so učenke spoznale program GLOBE, področja, ki jih raziskuje, in različne protokole ter se podrobneje seznanile s protokoloma Oblaki in temperatura zraka. Najprej smo poiskale primerno mesto za opazovanje v neposredni bližini šole in ga poimenovale. Enkrat tedensko smo izvedle opazovanje oblakov in izmerile temperaturo zraka ter ob tem izpolnile opazovalni list. Učenke sem seznanila z mobilno aplikacijo GLOBE Observer, ki so si jo naložile na svoje mobilne telefone. Po kreaciji uporabniškega imena in gesla na GLOBE spletni strani so učenke dobile dostop do aplikacije GLOBE ter protokole redno vpisovale eno koledarsko leto na opazovalne liste in v mobilno aplikacijo.

Od 2. do 5. aprila 2023 smo se s Klaro in Tajdo udeležile strokovnega usposabljanja v Zadru, kjer smo pri izkušenih učiteljih Osnovne šole Šimeta Budiniča nabirali nova znanja in izkušnje na področju GLOBE programa. Del usposabljanja je bil namenjen spoznavanju atmosfere in praktičnemu terenskemu delu s protokoli za opazovanje oblakov in merjenje temperature zraka. S pomočjo izkušenejših hrvaških učencev in mentoric Zrinke Klarin in Anite Mustać smo pridobili dragocena znanja in izkušnje, ki so nam bile pri nadaljnjem delu v veliko pomoč. V šoli smo se naučili izdelati pripomočke za protokol merjenja pokrovnosti in višine dreves, nato pa se odpravili v park Vruljica, kjer je potekalo terensko delo. Preizkusili smo se v raziskovanju biosfere in se naučili opraviti meritve pokrovnosti, višine dreves ter biomase s pomočjo izdelanih pripomočkov in mobilne aplikacije.

Od 1. do 5. oktobra 2023 smo se z Medejo in Pino udeležile strokovnega usposabljanja v Omišu. Na OŠ Josipa Pupačića smo občudovali dolgoletne izkušnje na področju programa GLOBE. Učitelja Ivica Štrbac in Tamara Banović sta nam predstavila njuno bogato mentorsko delo v programu ter merilne postaje okoli šole. Učenci so se s pomočjo učitelja Ivice Štrbca spoznali s pedosfero ter protokoli, vezanimi na pedosfero. Preko praktičnega dela so določili sestavo tal ter primerjali fizikalne in kemijske lastnosti različnih vzorcev. Učenci so sodelovali tudi pri terenskem delu na področju hidrosfere pod vodstvom učiteljice Tamare Banović, pri čemer so raziskovali fizikalno-kemijske lastnosti morske vode. Učitelji smo se udeležili strokovnega usposabljanja za delo s podatki, pridobljenimi s pomočjo protokolov, učenci pa so s hrvaškimi mentorji opravili še meritve na področju fenologije. Učenke so skozi leto pridobivale teoretično znanje o atmosferi in pridobljene podatke skupaj z ugotovitvami predstavile v raziskovalni nalogi. 28. maja 2024 so raziskovalno nalogo predstavile na zaključku projekta, sodelovale so tudi na 1. GLOBE igrah v Sloveniji in osvojile prvo mesto.

 

                         

Slika: Izpolnjevanje opazovalnega lista                                       Slika : Učenka meri temperaturo zraka

                                                               

Slike: Učenke pri terenskem delu v Zadru in Omišu

Slika: 1. GLOBE igre na OŠ Leskovec pri Krškem

V skupini nadarjenih šestošolcev, ki so se odločili za naravoslovne vsebine, je polovica učenk, ki so se z GLOBE vsebinami prvič srečale v petem razredu in svoja znanja in veščine sistematično nadgradile. Učenci so bili navdušeni nad aplikacijo NASA’s EYES, spoznali so področja, s katerimi se ukvarja GLOBE, in izbrane protokole. Z učenci smo sodelovali v jesenski kampanji in opazovali senescenco izbranega drevesa na šolskem dvorišču. Naučili so se korakov protokola in prepoznati različne odtenke ter pravilno izpolniti opazovalni list. Ob opazovanju smo izvajali tudi druge aktivnosti. Učencem sem prinesla nekaj delov najpogostejših lokalnih dreves, sami pa so jih morali določiti in poiskati zanje angleško ime. Nato so izdelali plakat z angleškimi izrazi za drevesa, h katerim so nalepili dele dreves. Ko smo opazovali spreminjanje barv, smo razpravljali o razlogu za spreminjanje barv, odpadanju listov ter ponovili, kako poteka fotosinteza. Pri tem smo tudi ponovili, kaj rastlina potrebuje za rast in razvoj.  Pogovarjali smo se o podnebnih spremembah in vplivu na senescenco ter posledicah. Izvedli smo eksperimentalno delo – izdelali smo lava lučko ter obarvali cvetlice ter tako dokazali prenos snovi po rastlini. Učenci so izdelali plakat rastline z deli rastline v angleščini. Učenci so izdelali tudi filter za vodo ter poimenovali sestavne dele v angleščini. Vse aktivnosti so bile osnova za pogovor o onesnaženju, podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju, o katerem učenci že veliko vedo. Devetošolke so jim predstavile svojo raziskovalno nalogo ter jih naučile, kako izvesti opazovanje oblakov in merjenje temperature.

 

Slika 8: Sodelovanje v jesenski kampanji

 

Mentorica: Jasmina Vršnik