Radi pišemo z roko

Pisanje z roko je pomembna spretnost, pri kateri možgani delujejo bolj kompleksno kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo zapišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. S projektom želimo ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja z roko, ga spodbuditi, razviti finomotoriko in poudariti pomen individualnosti.  8. Teden pisanja z roko bo potekal med 23. in 27. januarjem 2023.

Vodja projekta je Metoda Blagotinšek Turk.