Figarova svatba

V petek, 6.1. 2023, smo se v spremstvu učiteljic angleščine Urške Cehner in Jasmine Vršnik nekateri učenci 9. razredov udeležili angleškega muzikala na II. gimnaziji v Mariboru v izvedbi skupine gimnazijcev English Student Theatre. Figarova svatba je mladostna, glasbena predelava nekoč najbolj revolucionarne komedije v svetovni literaturi francoskega avtorja Pierrea Augustina Carona de Beaumarchaisa. Anton Tomaž Linhart je prav po njem priredil prvo slovensko komedijo Ta veseli dan. Pot z avtobusom do Maribora je hitro minila, ker smo se zabavali s pogovori o različnih temah. Ko smo prispeli, smo se odpravili v njihovo »mini gledališko dvorano«, kjer smo pričakali začetek predstave. Predstava je bila razdeljena na dva dela, z vmesnim odmorom. Vsak del je trajal približno eno uro. Predstava nam je bila zelo všeč. Videli smo vrhunsko igro nastopajočih, različne scenske premike, zvočne in svetlobne učinke, ples ter petje. Igralci so zelo dobro nastopali v angleščini. Bili so tudi zelo simpatični, zato smo se po predstavi slikali z njimi. Na poti domov smo zavili še v bližnji McDonald’s, kjer smo kramljali ob prigrizkih in podoživljali izjemno predstavo. Takšna kulturna doživetja so nam zelo všeč!

 

Zimski športni dan

Minila so že cela štiri leta odkar smo se učenci POŠ Gotovlje skupaj sankali na Gorčici. Zadnja leta nam je to preprečila korona, prej pa snega ni bilo dovolj. Zato je bilo veselje ob novici, da gremo na sankanje toliko večje. Komaj smo dočakali petek, 27. januarja, ko smo se vsi toplo oblečeni odpravili na bližnji hrib.

Kaj pa sani? Jašev očka se je prijazno ponudil in nam jih do grička in nazaj odpeljal s traktorjem.

Kar oglejte si nas, veselja ni bilo ne konca ne kraja. Eni spretni, drugi morda prvič na saneh, vsi pa do ušes nasmejani, rdečih lic in razigrani.

Več fotografij si oglejte tukaj.

Plemenito dejanje

Na POŠ Gotovlje imamo učenko, ki je med počitnicami storila nekaj zares plemenitega, srčnega. Ostrigla si je dolge lase in jih podarila otrokom, ki okrevajo po kemoterapiji. Njeni lasje, pravijo Neja in njena starša, bodo polepšali dan eni princeski, ki bo blestela z lasuljo iz Nejinih las. 

Neja, ponosni smo nate in na tvoje dejanje.

 

VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

  • POGOJI ZA VPIS

Vpis v prvi razred osnovne šole ureja šolska zakonodaja. Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2023 bomo vpisovali otroke,

rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Starši prejmete na dom pisno vabilo.

  • ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Občina Žalec je z odlokom o ustanovitvi (Ur. List RS št. 63/2001 in št. 65/2002) določila, da OŠ Žalec, POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva pri Žalcu zadovoljujejo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:

  1. centralna šola Žalec: Žalec, Vrbje, Ložnica pri Žalcu, Podvin;
  2. POŠ Gotovlje: Gotovlje;
  3. POŠ Ponikva pri Žalcu: Ponikva pri Žalcu, Studence, Podkraj.

Na predmetni stopnji se šolski okoliši združijo na centralni šoli.

  • PREPIS

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka prepisati na drugo šolo v drugem šolskem okolišu, a otrok spada v naš šolski okoliš:

* obvezno vpišite otroka pri nas in

* na izbrano šolo najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis naslovite vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Vloga za prepis na drugo šolo

Enak postopek velja za starše, ki želite otroka prepisati v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Vloga za prepis na I. OŠ Žalec

  • ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma  na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Učencu se lahko tudi med šolskim letom v prvem razredu na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Vloga za odložitev šolanja 

  • ZDRAVNIŠKI PREGLED PRED VSTOPOM V ŠOLO

Zdravniški pregled pred vstopom v šolo opravljajo v Dispanzerju za otroke in mladostnike v Žalcu. Vabilo na pregled prejmete starši po pošti naknadno.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na svetovalno delavko šole, telefon 03 713 24 27, ali na elektronski naslov: monika.korbar@1os-zalec.si

 

Šolska svetovalna delavka

Monika Korbar, soc. del.

Obvestilo

Pravkar nas je obvestil izvajalec šolskih prevozov Nomago, da avtobus, ki je odpeljal iz šole ob 14.00 ne more pripeljati na Ponikvo. Učenci vozači iz Ponikve v šoli čakajo na starše. Starši teh otrok so že obveščeni.