V petek, 17. novembra 2023, smo na I. OŠ Žalec ter POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva obeležili dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti oziroma poudariti pomen oskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati učenke ter učence, zaposlene ter v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka, zdravem življenjskem slogu vključno s pomenom gibanja ter izvajanja športnih aktivnosti.

Projekt poudarja tudi pomen lokalno pridelane ter predelane hrane, ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.