Prvošolci se še veliko igramo, spoznavamo novo šolsko okolje, sošolce, nabiramo nova znanja, a hkrati sodelujemo v mnogih projektih. Ob vsem tem sta nam v veliko pomoč naši učiteljici Anja Krajnc Zakonjšek in Mojca Uranjek. Pod njunim mentorstvom in ob njunih vzpodbudah nastajajo zanimivi izdelki.

Več o našem ustvarjanju si oglejte tukaj…