Tudi v letošnjem šolskem letu smo se na I. OŠ Žalec vključili v projekt Evropski teden mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra 2023. Projekt je podprt tudi s strani Občine Žalec v sodelovanju s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru.

 Namen projekta je ozavestiti učence in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju ter vplivati na spreminjanje potovalnih navad ljudi. Cilj je tudi zmanjšati motorizirani promet v okolici šol, manj bi se obremenjevalo okolje, spodbujalo gibanje otrok in hkrati krepilo njihovo zdravje.

 V tednu mobilnosti smo na I. OŠ Žalec izvedli različne aktivnosti.

1.razred

Učenci 1. razreda so se vključili v delavnice, ki so bile organizirane na Šlandrovem trgu, na katerih so jim svoje delo predstavili gasilci, policisti, predstavniki Centra za krepitev zdravja, Medobčinska knjižnica Žalec, Mladinski center Žalec in Fakulteta za logistiko.

                 

 

2. razred

Učenci 2. razreda so imeli tehniški dan na temo Promet in mobilnost, kjer so spoznavali prometne znake in prometna pravila ter ustvarjali prevozna sredstva iz Eko materialov.

                                 

  3. razred   

Učenci 3. razreda so temo prometa obravnavali pri urah SPO, pri likovni umetnosti pa so ustvarjali in risali križišča in prometne znake.

         

 5. razred

Učenci 5. razreda so imeli delavnice na temo pomena trajnostne mobilnosti, ki jih je izvajal predstavnik Fakultete za logistiko, postavili so tudi kolesarski poligon, kjer so v sklopu priprav na kolesarski izpit vadili spretnostno vožnjo s kolesi.

                                     

 

Učenci od 1. do 5 . razreda centralne šole in obeh podružnic so se vključili v akcijo Gremo peš s kokoško Rozi – skupno je v akciji sodelovalo kar 390 učencev, posamezni oddelki so tekmovali med seboj in 1. mesto na centralni šoli je zasedel 4.a razred, kjer je v tednu mobilnosti večina učencev prihajala v šolo na trajnosten način – torej peš ali s kolesi. Dobro so se izkazali tudi učenci 4.c in 5.a razreda, za kar si zaslužijo pohvalo.

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Filmska vzgoja so posneli video posnetek o izvedenih aktivnostih na šoli v času Evropskega tedna mobilnosti.

Pri dodatnem pouku slovenščine so učenci pisali pesmice in spise na temo trajnostne mobilnosti.

 Koordinatorica projekta na I. OŠ Žalec, Anita Dušak