Projekt Ekošola na I. OŠ Žalec izvajamo že od leta 2004, ko smo prvič podpisali pristopno listino in prejeli mednarodno priznanje zelena ekozastava. V sklopu projekta uresničujemo temeljne ekološke cilje: ločeno zbiramo odpadke – star papir, izrabljene baterije, tonerje in kartuše, v skoraj 20 – ih letih smo zbrali kar 600 ton odpadnega papirja in 5 ton izrabljenih baterij. Skrbimo tudi za varstvo voda in urejamo šolski vrt, varčujemo z energijo in pitno vodo, spodbujamo trajnostno mobilnost, skrbimo za zdravo prehrano in odgovorno ravnamo s hrano, naše načelo je tudi skrb za čisto okolje ter dobri medsebojni odnosi. Eko zastavo vsako leto uspešno potrjujemo s tem, da uspešno izvajamo vse te zastavljene aktivnosti.

V četrtek, 13. aprila 2023 smo na I. OŠ Žalec obeležili 20. leto delovanja Ekošole in ob tej priložnosti pripravili slovesnost, kjer so nastopili učenci centralne šole in obeh podružničnih šol s pevskimi, plesnimi in dramsko recitatorskimi točkami na temo ekologije, glavni namen prireditve pa je bil slovesni podpis prenovljene ekolistine, ki predstavlja zaobljubo, da se bomo še naprej trudili in ravnali po eko načelih v smislu varstva okolja.