Učiteljice poskušamo učencem obravnavano snov, predvsem, če gre za oddaljene stvari iz preteklosti, čimbolj približati. Naše poučevanje ni le suhoparno podajanje podatkov, prikazovanje slik in posnetkov ter branje iz knjig, ampak je konkretno predstavljanje obravnavanih snovi, je zanimivo, včasih tudi slastno. In kako je to možno? Marsikaj »nagruntamo«, da jim časovno oddaljeno dogajanje čim bolje predstavimo. Več si o prispevku preberite in oglejte tukaj…