Pisanje z roko vpliva na številna področja:

 • Več kot pišemo, bolj tekoče je pisanje.
 • Zapiski, napisani z roko, vplivajo na boljši spomin.
 • Zgodnji napori v pisanju in razvoju finomotoričnih spretnosti so znak pripravljenosti za učenje in napovedujejo kasnejše dosežke v branju, pisanju in pri matematiki.
 • Pisanje z roko povečuje in širi razvoj na področju jezika, spomina, besedne prepoznavnosti in čustev.
 • Pisanje z roko gradi občutek identitete pisca.
 • Spodbuja koordinacijo motoričnih, zaznavnih in kognitivnih spretnosti.
 • Ker pisanje z roko zahteva fizične poteze v zaporedju pri oblikovanju določene črke (v nasprotju s posameznim zamahom, ko udarimo na določeno tipko), se v možganih aktivirajo področja, ki vključujejo mišljenje, jezik in spomin.
 • Povečajo se tudi kakovost čustev in občutka za lepo.
 • Možgani drugače delujejo, če se ustvarjajo slike – podobe, v primerjavi s pritiskanjem tipk.
 • Tisti, ki pišejo pisane in tiskane črke z roko, pišejo bolj kompleksna besedila, napišejo več besed in bolje črkujejo kot pri pisanju z računalnikom.
 • Vpliva na razvoj kritičnega razmišljanja, pri učenju prepoznavanja črk in besed, abstraktnega mišljenja in spomina.
 • Raziskava je pokazala, da so učenci, ki so pisali s pisanimi črkami z roko, napisali več besed višje kakovosti, uporabljali so boljšo sintakso kot tisti, ki so pisali z računalnikom.

Več fotografij izdelkov si oglejte tukaj.