Evropski teden mobilnosti na I. OŠ Žalec 2022

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se na I. OŠ Žalec vključili v projekt Evropski teden mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra 2022 in je podprt tudi s strani Občine Žalec v sodelovanju s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru. Namen projekta je ozavestiti učence in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju ter vplivati na spreminjanje potovalnih navad ljudi. Tako bi se zmanjšal motorizirani promet v okolici šol, manj bi se obremenjevalo okolje, spodbujalo gibanje otrok in hkrati krepilo njihovo zdravje.

V tednu mobilnosti smo na I. OŠ Žalec izvedli različne aktivnosti:

Učenci 1. razreda so se vključili v delavnice, ki so bile organizirane na Šlandrovem trgu, na katerih so jim svoje delo predstavili gasilci, policisti, predstavniki Centra za krepitev zdravja, Medobčinske knjižnice Žalec in Fakultete za logistiko.

                

 

Učenci 2. in 3. razreda so imeli tehniški dan na temo Promet in mobilnost, kjer so spoznavali prometne znake in prometna pravila ter ustvarjali prevozna sredstva iz Eko materialov.

                      

 

              

Učenci 5. razreda so imeli delavnice na temo pomena trajnostne mobilnosti, postavili so tudi kolesarski poligon, kjer so v sklopu priprav na kolesarski izpit vadili spretnostno vožnjo s kolesi.

 

Učenci od 1. do 5 . razreda centralne šole in obeh podružnic so se vključili v akcijo Gremo peš s kokoško Rozi – skupno je v akciji sodelovalo kar 373 učencev, posamezni oddelki so tekmovali med seboj in 1. mesto je zasedel 5. b razred, kjer so v tednu mobilnosti prav vsi učenci prihajali v šolo na trajnosten način – torej peš ali s kolesi.

Učenci 6. razreda so pri predmetu TIT preučili uporabo koles v sklopu projekta Kolesce. Naučili so se, kako se ta kolesa uporabljajo, njihovi straši pa so odgovarjali na anketo o uporabi koles v projektu Kolesce v občini Žalec.

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Filmska vzgoja so posneli video posnetek o izvedenih aktivnostih na šoli v času Evropskega tedna mobilnosti. Učence smo na uri OS tudi ozaveščali o varnosti v prometu – varna uporaba električnih skirojev, koles…

Nagrada, ki jo je šola pridobila za sodelovanje v akciji Gremo peš s kokoško Rozi je bilo 6 tabel, ki označujejo avtobusna postajališča za šolski avtobus.

 

                                                                                   Koordinatorica projekta na I. OŠ Žalec, Anita Dušak