V sredo, 11. maja 2022, je v Domu II. slovenskega tabora za učence I. OŠ Žalec potekala podelitev priznanj za Bralno značko. V tem šolskem letu je priznanje osvojilo 460 učencev od 1. do 9. razreda. Vseh devet let pa je vestno opravljalo bralno značko 24 učencev, ki so prejeli spominsko priznanje. Učenci so brali pod vodstvom in z vzpodbudo mentorjev – vseh razrednih učiteljic in učiteljev slovenščine. Izbirali so lahko različne knjige po priporočilnem seznamu ali po nasvetu prijateljev in staršev. Učence je nagovorila tudi ravnateljica Tatjana Žgank Meža in jim podala pomembno sporočilo, da branje poglablja miselne procese, čustvovanje in krepi duha. Letošnja nagrada za pridne bralce je bil glasbenik in pisatelj Adi Smolar, ki je povedal veliko zanimivega o svojem življenju in delu, ter tudi to, da sta učenje in branje vrednoti, ki ju je potrebno negovati.

 

Koordinatorica Bralne značke Urška Jaušovec Kolar