KDAJ in KAKO

V mesecu februarju 2022.

KDO

Otroci, ki bodo v koledarskem letu 2022 dopolnili starost 6 let in živijo v šolskem okolju

I. OŠ Žalec, POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva pri Žalcu in učenci, ki so imeli lani odložitev šolanja.

Starši boste vpisno dokumentacijo prejeli najkasneje do  5. 2. 2022.

Postopek prepisa:

Otroka vpišete pri nas, nato pa na izbrano šolo naslovite pisno vlogo za prešolanje.

Enak postopek velja tudi za starše, ki želijo prepisati otroka na našo šolo, a ne živijo v našem šolskem okolišu.

Odložitev všolanja:

Če razmišljate o odložitvi šolanja vašega otroka, ga morate vpisati v 1. razred, do konca februarja pa naslovite na šolo vlogo za odložitev šolanja.

O odložitvi šolanja odloča strokovna komisija, ki jo imenuje ravnateljica.

Zdravniški pregled:

Na zdravniški pregled pred vstopom v šolo boste vabljeni pisno, opravlja se v

Dispanzerju za zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov v ZD Žalec.

Za več informacij lahko pokličete svetovalno delavko

Moniko Korbar na telefonsko številko 03 713 24 27

ali pišete: monika.korbar@guest.arnes.si

V prilogi dokumenta si lahko natisnete prošnjo za vpis, vlogo za odložitev šolanja in obvestilo o prepisu.

Priloga dokumenti