Kljub spremenjenemu načinu poučevanja zaradi korona virusa, smo  na I. OŠ Žalec že trinajsto leto zapovrstjo ob svetovnem dnevu zdravja za učence predmetne stopnje pripravili celostni dan dejavnosti , ki je bil zdravstveno in ekološko obarvan.

Šestošolci so dejavnosti skozi dopoldan imeli razdeljene, glede na različne izzive, ki so jih morali opraviti. Vsi izzivi so bili povezani na temo zdravega načina življenja.

V sedmem razredu smo se pogovarjali o svetovnem dnevu zdravja in svetovnem dnevu zemlje. Z zunanjimi izvajalci (Slovensko karitas – pod okriljem ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ter evropskim socialnim skladom) smo izpeljali delavnico na temo SAMOPODOBE, kjer so učenci spoznali kaj se samopodoba, vrste samopodobe, načine komuniciranja….

Osmošolci so v sodelovanju z ZD Žalec ponovili temeljne postopke oživljanja, vsebino torbice za prvo pomoč, spoznali najpogostejše krvavitve in samooskrbo ran ter nevarnosti v domačem okolju.

Devetošolci so spoznali kaj je ogljični odtis in vsak zase je s pomočjo posebnega kalkulatorja izračunal svoj ogljični odtis. Izdelali so tudi zgibanko s katero so pokazali kako sami razumejo ogljični odtis in kaj lahko sami storijo , da se le ta zmanjša.