Spoštovani starši, dragi učenci,

s ponedeljkom, 22. 2. 2021 ponovno vsi učenci in zaposleni nadaljujemo z delom v šoli. Tega se izjemno veselimo, a vas kljub temu prosimo za pomoč in sodelovanje. Vstopne točke v centralno šolo ter obe POŠ šolo ostajajo enake kot meseca septembra in oktobra 2020. Pouk za vse učence pričenjamo v ponedeljek prvo šolsko uro, torej ob 8.20. Šolski avtobus bo vozil po ustaljenem voznem redu. Vozni red šolskega kombija na POŠ Ponikva ostaja prav tako nespremenjen.

Kakršnokoli  dilemo ali skrb naslovite preko eAsistenta na razrednika. Potrudili se bomo in skupaj našli rešitev.

Vstopne točke centralna šola I. OŠ Žalec

Vstopne točke POŠ Gotovlje

Tatjana Žgank Meža, ravnateljica