Spoštovani starši in učenci.

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep da se bo v tednu od 19. 10. do 23. 10. 2020 zaradi poslabšanja epidemiološke situacije vzgojno-izobraževalno delo začasno izvajalo prilagojeno.

Učenci od 6. do 9. razreda se bodo izobraževali na daljavo. Z načinom in izvedbo dela so  bili učenci v šoli seznanjeni. Želimo si, da vsi učenci sodelujejo pri delu na daljavo, saj s tem ohranjajo učno kondicijo.

Učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, zato se za njih učni proces ne spremeni.

Vsakdanjik in praznik življenja časa, ki ga živimo je zapleten in zahteven. Ni lahko  ne učencem, ne zaposlenim na šoli ne staršem, ki so vpeti v najrazličnejše poklice. Verjamem pa, da nam bo skupaj uspelo izpeljati vse začrtane poti tega šolskega leta in doseči odličnost  v našem poslanstvu.

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi.

Tatjana Žgank Meža, ravnateljica