Šolski zvonec bo danes 1.septembra za učence simbolično oznanil začetek novega šolskega leta – obdobje, ko se pridobivajo nova znanja in izkušnje, ki jih bodo pripravila za vse pričakovane in nepričakovane izzive njihovih mladih življenj. Naslednjih deset mesecev bodo preživeli s starimi in novimi prijatelji v usvajanju novih znanj, raziskovanju, smehu in veselju…Naloga vseh nas pa je, da je to obdobje srečno in lepo…najpomembnejšo vlogo pri tem imajo seveda starši in učitelji…

Naše vsakdanje predano delo, entuzijazem in strokovnost pa predstavljajo  dolgoročno naložbo njihove in naše boljše prihodnosti…..

Tatjana Žgank Meža, ravnateljica