Spoštovani starši,

v skladu z Uredbo vlade smo s ponedeljkom, 16. 3., zaprli šolska vrata. Gre za enega od ukrepov, ki naj bi zmanjšal in upočasnil širjenje okužbe.

V tem času je gotovo naša skupna in prva skrb, da ostanemo zdravi, da z odgovornim ravnanjem poskrbimo zase in za vse ob nas, še posebej za najbolj ranljive. Prosimo vas, da se dosledno držite vseh priporočenih ukrepov, predvsem tistih, povezanih z omejevanjem vseh oblik druženja. Nujno je, da se o tem pogovorite z otroki in jim razložite, da gre za dogajanje, ki od vseh nas zahteva strpnost, odgovornost in pametne odločitve. To nikakor ne pomeni, da širimo paniko, kot to počnejo nekateri preko različnih socialnih omrežij, ampak, da se zavedamo resnosti položaja in naše vloge pri tem.

Ker bodo imeli otroci v naslednjih dnevih več časa (ne bo pouka, treningov, glasbene šole …), ki ga bodo preživljali doma, je smiselno, da ga del namenijo tudi delu za šolo in s tem ohranjajo učno kondicijo. V prvi vrsti naj bo to utrjevanje že predelane snovi, urejanje zapisov v zvezkih in delovnih zvezkih, branje … Učencem pa bomo omogočili tudi delo na daljavo, tako da bodo določene naloge opravljali po navodilih učiteljev.

Učencem od 1. do 5. razreda bodo učitelji posredovali navodila za delo preko vaših e-naslovov, učenci od 6. do 9. razreda pa bodo do nalog za posamezne predmete dostopali preko šolske spletne strani; zavihek DELO NA DALJAVO (zgornja zelena vrstica, skrajno desno), in to od četrtka, 19. 3., dalje. V kolikor bo prihajalo do tehničnih težav vas seveda prosimo za razumevanje.

Učenci naj bodo sami odgovorni za šolsko delo in naj naloge opravljajo kar se da samostojno, vas pa, spoštovani starši, prosimo, da jih pri tem spodbujate in jim po potrebi priskočite na pomoč.

Učenci lahko zastavljajo vprašanja, povezana s posameznimi nalogami, ali prosijo za dodatna pojasnila in navodila učitelje preko e pošte.  E naslovi učiteljev so objavljeni na tej povezavi.

Učitelji so oziroma še bodo naloge pripravili skrbno in s premislekom o tem, kaj je tisto, kar lahko učenci naredijo sami doma in kaj potrebuje razlago učitelja in se bo zato obravnavalo po ponovnem pričetku pouka.

Spoštovani starši, v situaciji, v kateri smo se znašli, je pomembno, da pokažemo našim mladim zrelo in odgovorno ravnanje, da se z njimi čim več pogovarjamo o tem, kaj lahko stori vsak izmed nas zase in za skupno dobro. Če je mogoče, pojdite v naravo na takšna mesta kjer je možnost srečevanja drugih oseb manj verjetna, seveda ne v skupini, in poskrbite za dober imunski sistem.

O vseh pomembnih informacijah vas bomo še obveščali.

Vam, nam želim, da ostanemo zdravi in s skupnimi močmi ter razumom premagamo nastalo situacijo.

Tatjana Žgank Meža

ravnateljica