V sklopu projekta Evropski teden mobilnosti, ki je potekal od ponedeljka, 17. septembra do petka, 21. septembra 2018, je sodelovala tudi I. OŠ Žalec. Namen projekta je promocija trajnostne mobilnosti in prispevek k zmanjševanju osebnega motornega prometa. V sklopu aktivnosti na temo Parkirni dan, ko se parkirna mesta namenijo za drugačno rabo, smo na parkirnih mestih na Šlandrovem trgu izvedli tehniške dneve z vsebinami s področja prometa, varnosti v cestnem prometu in vsebinami s področja kolesarskega izpita.

V sodelovanju z občino Žalec smo se tudi pridružili akciji Pešbus in otroci, ki so se prijavili, so v šolo prihajali peš, po vnaprej začrtanih poteh, po stalnem urniku oz. voznem redu, skupino otrok pa so organizirano spremljale odrasle  osebe. V ta namen sta se oblikovali dve Pešbus poti: Podvin (»Škafarjev hrib«) – Žalec in Vrbje – Žalec. Skupaj je na obeh relacijah sodelovalo 42 učencev. Ob zaključku akcije smo na šoli pripravili tudi slavnostni zaključek in razstavo izdelkov, ki so jih učenci izdelali na tehnikih dnevih, ki so se odvijali na parkirnih mestih.

Na spodnji spletni povezavi do fotografij so objavljeni utrinki iz posameznih parkirnih dni in utrinki iz akcije Pešbus:

https://drive.google.com/open?id=1S54FqO5wFVfcFPFFW1eD8ztOa5ZOQbZr