KDAJ IN KAKO

V mesecu februarju 2021 po pošti.

KDO

Otroci, ki bodo v koledarskem letu 2021 dopolnili starost 6 let in živijo v šolskem okolju

I. OŠ Žalec, POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva pri Žalcu in učenci, ki so imeli lani odložitev šolanja.

Starši boste obvestilo o vpisu prejeli najkasneje do 5. 2. 2021.

Postopek prepisa:

Otroka vpišete pri nas, nato pa na izbrano šolo naslovite pisno vlogo za prešolanje.

Enak postopek velja tudi za starše, ki želijo prepisati otroka na našo šolo, a ne živijo v našem šolskem okolišu.

Odložitev všolanja:

Če razmišljate o odložitvi šolanja vašega otroka, ga morate vpisati v šolo, do konca februarja pa naslovite na šolo vlogo za odložitev šolanja.

O odložitvi šolanja odloča strokovna komisija, ki jo imenuje ravnateljica.

Zdravniški pregled:

Na zdravniški pregled pred vstopom v šolo boste vabljeni pisno, opravlja se v

Dispanzerju za zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov v ZD Žalec.

Za več informacij lahko pokličete svetovalno delavko

Moniko Korbar na telefonsko številko 03 713 24 27

ali pišete: monika.korbar@guest.arnes.si

Priloge:

Nagovor staršem bodočih prvošolcev

Vprašalnik za starše

Vloga za vpis

Vloga za prepis

Vloga za odložitev šolanja