Šolski zvonec je še zadnjič pozvonil v tem šolskem letu… in prišle so zaslužene počitnice. Čas, ki se ga učenci neizmerno veselijo in prav je tako…

V šolskem letu 2019/2020 smo bili ustvarjalni, uspešni na različnih področjih, izvedli smo načrtovane projekte in ponosni smo, da nam je vse to uspelo…

Čeprav smo bili v drugi polovici šolskega leta postavljeni na veliko preizkušnjo »učenje na daljavo« nam je tudi to s skupnimi močmi uspelo. Veliko energije, pripravljenosti in sodelovanja z vseh strani (učenci, učitelji, starši, vodstvo šole) je bilo potrebno, da smo izpeljali in realizirali zastavljene cilje v tem šolskem letu…vsak izmed vas pa je bil pomemben delček v našem mozaiku, zato vam vsem skupaj želim, da si med počitnicami naberete novih moči in pozitivne energije ki ju boste potrebovali za vstop v novo šolsko leto.

Predvsem pa pazite nase in ostanite zdravi.

 

Tatjana Žgank Meža, ravnateljica