Spoštovani starši!

Naše učenke in učenci 1. triade so se vrnili v šolske klopi. Učenci so se razveselili ponovnega srečanja v šolskih klopeh, četudi je bilo malo drugače, kot so bili vajeni do zdaj. Organizacija dela v šoli je prilagojena spremenjenim razmeram in zahtevnosti časa, v katerega smo ujeti. Potrudili smo se vzpostaviti varno in spodbudno učno okolje za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa.

Hvala Vam, spoštovani starši, za podporo svojim otrokom in učiteljem pri poučevanju na daljavo ter pri pripravah na ponovni vstop v šolo. Dobro ste pripravili otroke na spremenjene okoliščine, ki so jih pričakale v šoli, in tako močno olajšali povratek v šolo, za kar se vam iskreno zahvaljujem.

V tednih, ki so pred nami, bo prav gotovo prišlo še do kakšnih sprememb ter prilagoditev. Prepričana sem, da bomo skupaj zmogli in uspešno zaključili to šolsko leto. Učiteljice, ki poučujejo v prvi triadi v okviru rednega in razširjenega programa, se trudijo vzpostavljati ravnovesje med potrebami učencev, zahtevami preventivnih ukrepov v času epidemije ter drobnih malenkosti in izzivov povezanih z življenjem ter delom na šoli.

Bodimo si trden steber opore v dobrobit učencev še naprej.

S prijaznimi pozdravi

Tatjana Žgank Meža,ravnateljica