Spoštovani starši in učenci.

Po kratkem premoru se vam ponovno oglašam. Prosim sprejmite mojo opravičilo za odsotnost v času pred prvomajskimi počitnicami. Zaradi izrednega dogodka v družini sem bila nekaj časa odsotna. V času moje odsotnosti sta delo vodili moji pomočnici. Verjamem, da ste si med prvomajskimi počitnicami oddahnili od vseh naporov, ki jih vam in vašim otrokom prinaša tale nova realnost.Učitelji mi sporočajo, da večina učencev dobro sodeluje z njimi, jih sprašujejo, odgovarjajo ter pošiljajo povratne informacije. Pridružujejo se tudi video sestankom. Razumemo, da vsi vsega ne morejo opraviti takoj, da nekateri ne zmorejo, da mnogi potrebujejo vašo pomočjo, vi pa imate še svoje obveznosti.

18. maja 2020 bodo skladno z napovedjo našega resornega ministerstva  z izobraževanjem v osnovnih šolah pričeli učenci prvega triletja (1., 2. in 3. razred).

25. maja 2020 je v izobraževanje na šolah predvideno vključevanje učenk in učencev 9. razreda osnovne šole, s tem dnem pa bi zagotovili tudi organizacijo dejavnosti za otroke z učnimi težavami (od 4. do 8. razreda), ki v tem šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznih premetih in bi lahko njihova ocena ob zaključku pouka v tem šolskem letu pri posameznih predmetih bila negativna.

Podrobnejše informacije, navodila, smernice in protokoli Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Razširjenega kolegija za pediatrijo in medicino dela ter Zavoda RS za šolstvo, vam bodo posredovani ko jih bomo prejeli.

V priponki pa vam pošiljam smernice, ki se nanašajo na opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev,šolskega pouka, izvedba mature in priprava na maturo) posredovanih s strani MIZŠ.

Ostanite zdravi in lep pozdrav.

Tatjana Žgank Meža, ravnateljica