Spoštovani starši,

V prilogi je prijavnica za oddelke podaljšanega bivanja 2020/2021. Izpolnite jo starši od 1.- 4. razreda  in jo poskenirano ali fotografirano pošljite vodji oddelkov podaljšanega bivanja  ga. Čuk po elektronski pošti: andrejaa.cuk@gmail.com

PRIJAVNICA ZA ODDELKE PODALJŠANEGA BIVANJA