Dragi devetošolci, spoštovani starši!

Glede rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole vam na podlagi obvestila strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sporočam, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti.
Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove.
O natančnih datumih oziroma novih rokih vas bomo obvestili, ko bodo znani.

Vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z vpisnim postopkom bomo torej urejali po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Maja Potočnik, pedagoginja